Černá kronika

Umřel kardinál de Paolis. Vzhledem k panujícím poměrům to byl docela katolík.
https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=kardinal-velasio-de-paolis-zemrel
Umřel Mons. Brunero Gherardini, vědec v oboru eklesiologie a mezináboženských vztahů. Žádal od B16 důkladnou revizi dokumentů DVK. Marně.