Kláštery

Petronila
Petronila
Uvažoval někdo z vás o vstupu do kláštera? Já o tom dost často přemýšlím...
dromedar
dromedar
(Kdo nikdy neuvažoval o vstupu do kláštera?)
slu-nicko
slu-nicko
@Petronila: Zkuste pročíst tenhle blog... https://www.signaly.cz/dzamila/blog
dromedar
dromedar
Jestli máte odvahu, můžete taky zkusit vlézt do uzavřeného společenství @povolani-2 (a pak případně podat zprávu, co se tam tak děje, a jestli je dobrý nápad tam lézt).
dromedar
dromedar
Jinak vzhledem k věkovému složení uživatelů Signálů předpokládám, že většina těch, co někdy vážně uvažovali, už má delší dobu douvažováno.
medofil
medofil
Klášterem ženy nechť je její domácnost. V žádném klášteře se nikomu neodstane tolika cvičení v lásce, sebezáporu, oběti a pokoře, jako v rodinném kruhu.
Petronila
Petronila
@slu-nicko Děkuji, podívám se
Petronila
Petronila
@medofil: Njn, bohužel já vlastní rodinu, myslím tím děti a manžela nikdy mít nebudu...
dromedar
dromedar
Tak to moc nahlas neříkejte - v kanonisačním životopisu by se to špatně vyjímalo. Správná svatá jeptiška vytrvale odmítá bohaté a krásné nápadníky a do kláštera uteče v útlém věku, pokud možno proti vůli rodičů.

A uchazeče netěšící se dobrému tělesnému i duševnímu zdraví řeholní společnosti (celkem pochopitelně) zpravidla odmítají.
Petronila
Petronila
škoda no :(
medofil
medofil
Proč byste neměla manžela a rodinu? Kdybyste věděla, kdo všechno se tady v pohraničí žení a vdává, tak by Vás museli křísit.
Petronila
Petronila
Řekněme, že manžela mít mohu (pokud by o mě někdo stál), ale děti nemohou ze zdravotních důvodů mít...:(
medofil
medofil
Takových lidí je. Například my taky nemáme vlastní děti. Není to výhra, ale ani tragédie.
radim24
radim24
Do jakého kláštera? Je jich asi vícero. Mě by zajímalo co se tam dělá celý den? A jestli tam jako jsou fakt celý den, mají možnost si nějak vydělat peníze? Protože lidi si musí přeci platit nějaký daně, soc. poj. na důchod a tak ne?
dromedar
dromedar
"Co se tam dělá celý den" je řád od řádu a dům od domu různé, ale ve většině klášterů se denně slaví mše svatá a denní modlitba církve (https://cs.wikipedia.org/wiki/Denn%C3%AD_modlitba_c%C3%ADrkve), kus času je vyhrazen osobní modlitbě a jinak má každý zaměstnání podle zaměření řádu a svého "úřadu" v něm. To může být víceméně cokoli od studia (když se někdo v rámci řádu připravuje na kněžství nebo jinou profesi) přes domácí práce v klášteře (vaření, praní, uklízení, práce na zahradě), po práci v nějakém "klášterním podniku" (některé kláštery se zaměřují na provozování školy, nemocnice apod., jiné vyrábějí bohoslužebné předměty, ...). Členové některých řádů také chodí do zaměstnání mimo klášter, ale to je spíš méně běžné.

Každopádně pokud jde o příjmy a povinné odvody, to všechno zpravidla řeší klášter - slibem chudoby se řeholník zříká práva vlastnit majetek. Všechno, co příp. vydělá, odevzdává do společné kasy, a když něco potřebuje, žádá o to představené.
medofil
medofil
„Všechno, co vydělá, odevzdává do společné kasy, a když něco potřebuje, žádá o to představenou.“
— V čem tedy spočívá nějaký rozdíl mezi životem v řeholi a v manželství?
dromedar
dromedar
:)

Podstatný rozdíl je ve slibech, jimiž se do srovnávaných stavů vstupuje, a v cílech, k nimž jsou (ty stavy) zaměřeny.
radim24
radim24
"V čem tedy spočívá nějaký rozdíl mezi životem v řeholi a v manželství?" medofil
This was cool answer.
radim24
radim24
Takže ten slib chudoby se splibuje ve všech klášterech? To je zajimavé. Dělají mniši taky nějakou evangelizační činnost směrem k veřejnosti (rozumím tím snahu o seznamování nevěřících či nekřesťanů s evangeliem)? A pokud ne, tak v čem je vlastně smysl kláštera, protože já osobně bych pak neviděl naplnění Kristova povolání jděte a každe evangelium celému světu. Mě by tedy víc zajímali ti františkáni, nedávno jsem byl na jedné jejich pražské stránce, abych se o nic něco dozvěděl (páč moji kolegové z jiných církví) s nimi začali spolupracovat na jisté akci.
dromedar
dromedar
"Dělají mniši taky nějakou evangelizační činnost směrem k veřejnosti ... ?"

Předpokládám, že "mnichy" tu myslíte vágně všechny katolické řeholníky, tzn. i františkán nebo jesuita je pro Vás "mnich". Potom se dá odpovědět "jak kteří - podle zaměření řádu". Třeba zrovna pro žebravé řády (františkáni, dominikáni) a je "evangelisační činnost" typická. A v novověku vznikla celá řada nových řádů speciálně misijního zaměření - u nás působí třeba "misionáři obláti" https://oblati.cz
Naopak mniši v pravém slova smyslu (benediktini, cisterciáci) se dnes přímo "evangelisací" zpravidla nezabývají.

"A pokud ne, tak v čem je vlastně smysl kláštera, protože já osobně bych pak neviděl naplnění Kristova povolání jděte a každe evangelium celému světu."

"Kristovo povolání" je příliš široké, než aby ho jednotlivec nebo jednotlivá komunita mohla úplně vyčerpat.
Ef 4,11: "... jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, ..."
  • 1
  • 2