"Zpěvník pro scholy"

dromedar
dromedar
(inspirováno novým webem https://zpevnik.proscholy.cz/ )

Jak se k sobě mají pojmy "zpěvník sacropopových písní" a "zpěvník pro scholy"?

Je každý "zpěvník sacropopových písní" eo ipso "zpěvník pro scholy" a naopak?