Trojičné pastorále!

Oponent
Oponent
Ak príjmeme náuku o trojjedinom Bohu, musíme veriť, že Ježiš:
-----------------------------------------------------------------------------------

1, sám ku sebe volal, prosil sám seba, modlil sa sám ku sebe,
2, sám v seba veril, nakoľko modlitba si vyžaduje vieru
3, sám seba sa bál /pre svoju bohabojnosť,.../ mal bázeň pred sebou samým
4, sám seba posielal, bol posol seba samého
5, sám seba schvaľoval
6, sám seba pomazal duchom svätým/sebou samým/
7, sám seba povýšil
8, sám seba drvil
9, sám v sebe mal potešenie
10,sám seba vzkriesil keď bol mŕtvy
11,sám seba opustil v deň svojej smrti
12,sebe samému zveroval svojho ducha
13,sám sebe dával moc, a nepriateľov pod nohy
14,sám sebe je hlavou
15,sám sebe sa podriadi
16,sám seba poslúcha
17,sám sebe je synom
18,sám má svojho Boha
19,sám sa učí od seba samého
20,sám seba posilňuje
21,sám sebe si dáva do dedičstva národy
22,sám sebe posväcuje svoje meno/Otče posväť sa tvoje meno/
23,sám sebe je Otcom
24,sám sa posadí po svojej pravici
25,on sám je Najvyšší, a je synom seba,Najvyššieho
26,sám je dobrý,a zároveň nie je dobrý
27,sám sebe je prostredníkom, je aj cestou a aj cieľom
28,sám sebe je prorokom
29,sám nepozná koniec, a aj pozná
30,sám nič od seba nemôže robiť,ale aj môže
31,sám je pokúšaný,ale nemôže byť pokúšaný
32,sám nemal všetku moc a slávu, ktoré mu ponúkal satan, a zároveň ich mal
33,sám sebe bol slovom,hovorcom
34,sama jeho sláva je ničím, ale zároveň je všetkým
35,sám sebe udelil milosť
36,sám je v lone seba samého
37,sám sebe je počiatkom stvorenia
38,sám seba splodil
39,sám seba zastupuje
40,sám seba miluje a dal si všetko do vlastných rúk
41,koná vôľu seba samého a aj nekoná
42,sám učí čo je jeho, a nie je jeho
43,sám sebe je rovný
44,sám sebe odovzdal všetok súd
45,sám o sebe svedčí z pozície iného Boha
46,sám seba videl, ale iní ho nevideli, lebo je neviditeľný
47,sám je večný, nesmrteľný , ale čuduj sa svete-zomrel
48,sám nehľadá svoju slávu, ale ju aj hľadá
49,sám od seba neprišiel, ale aj prišiel
50,sám hovorí to, čo počul od seba-videl u seba
51,sám sebe dáva príkaz, vzdať sa svojej duše, ale nemusí
52,sám seba posvätil
53,sám so sebou je v spojení
54,sám sebe ďakuje
55,sám nie je väčší od toho, kto ho poslal,....od seba
56,sám je Najvyšší, ale nie je väčší ako je sám Najvyšší
57, sám ide späť ku sebe
58,sám seba poslúcha až na smrť
59,sám sebe dal slávu, sám seba oslávil
60,sám sebe je sluhom,otrokom
61,sám sebe odovzdá kráľovstvo
62,sám seba obetoval sebe samému
63,sám sebe je Pánom na slávu seba samého
64,sám sebe uznal aby mal všetku plnosť
65,sám sebe je obrazom
66,sám sebe je odleskom
67,sám sa stal sebe Otcom
68,sám je na zemi Najvyšší, ale je nižší od anjelov
69,sám trpel, ale ako Najvyšší nemohol trpieť
70,sám je "syn človeka", ale je zároveň aj Najvyšším,Bohom/mix/
71,sám seba povolal za veľkňaza
72,sám pred sebou sa zjavil v nebi
73,sám sebe je počiatkom svojho stvorenia....atď.
Fasolla
Fasolla
Bláblbost.
Oponent
Oponent
Súhlasím..........filozofická/Grécka/ náuka o trojjedinom Bohu je naozaj "blábol-blbosť". Je "jeden všemohúci Boh/Otec/ a jeden podriadený/Otcovi/ Boží syn. Prosté a biblické. Kol.2,8