Postoje křesťanů-dotazník

Alexandra7777
Alexandra7777
Pěkný den,
Jmenuji se Alexandra Ocásková a v rámci své bakalářské práce na katedře psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně provádím výzkum, který se zabývá pohledem křesťanů na různá společenská témata. Pokud jste křesťan, prosím Vás o vyplnění dotazníku, který trvá cca 10 minut. Za každé vyplnění i případné doporučení dotazníku dalším zájemcům moc děkuji!

Dotazník otevřete na tomto odkazu:
https://masaryk.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0PV6sIxFRHDu0Zv

V případě jakýchkoli dotazů se na mě neváhejte obrátit :)
radim24
radim24
Promiňte, ale smysl takové práce zpochybňuji. Už proto, že si musíte nejdříve definovat kdo je to křesťan. Já se třeba už za křesťana nepovažuji (nechodím do žádné církve), ale za učedníka Ježíše Krista, usilující o následování evangelia, ano, za to se považuji. A rozdíl v těch dvou, jestli křesťan nebo učedník, je monumentální.

V podstatě pokud chcete, aby dotazník měl smysl, je třeba rozlišovat několik stupňů křesťanství. Nejsem katolík, ale vím že za křesťany se považují také lidé, kteří ani nebyli pokřtění (ponořením do vody; protože slovo baptizó, znamená řecky ponořit). Klíčové je vědět, jestli ten člověk má osobní vztah s Bohem, jestli má Ducha Svatého, jestli slyší Boží hlas. Protože pokud se bavíme o pravém křesťanství, tedy následovnictví Ježíše Krista, tak Ježíš řekl, že jeho ovce slyší jeho hlas a následují ho. Já bych tedy nedokázal odpovědět na většinu otázek, které v dotazníku kladete.

No třeba otázka:
"Pomáhám ostatním křesťanům, aniž bych očekával/a uznání nebo vděk."
A myslíte křesťana, jako co chodí do církve, jako službu v církvi? Nebo křesťana jako učedníka, který třeba ani nechodí do církve, ale přitom slouží jako evangelista na ulici? Co myslíte pomáháním? Dávat lidem rady a poskytovat jim duchovní vedení, modlit se za ně nebo co vlastně?

"Záleží mi na jednotě mezi křesťany."
Co myslíte jednotou mezi křesťany. Myslíte jednotu názorovou, nebo jednotu ve smyslu podřízení se lidské instituci (např. ŘKC) nebo jednotu ve smyslu poslušnosti evangeliu a plnění velkého poslání*?
* - Marek 16:15-16  Potom jim řekl: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.
Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen." + Lukáš 10

Není možné dosáhnout jednoty mezi křesťany, protože byste musela nejdříve určit, koho za křesťany považujete? Považujete za křesťany jen Katolickou církev? Nebo pravoslavnou? Nebo jinou? Nebo všechny? Nebo všechny církve plus křesťany lidi, co nejsou v církvi?

Smysl by dávala otázka jestli je možné dosáhnout duchovní jednoty mezi učedníky Ježíše Krista. To si myslím že ano, pokud bereme v potaz že učedníci jsou ti, kdo uctívají Krista v Duchu a v Pravdě a dělají to co Ježíš učedníkům přikázal.

Další věc, že v jakékoliv církvi - i té kde je jen minimum učedníků, je možné dosáhnout jednoty tím, že kněží vyloučí všechny učedníky. Taková církev ale už nebude Kristova.

Takže osobně nemohu odpovědět ani na jednu otázku.