Tridentská liturgie a další rity latinské církve

Daniel Zouhar
Daniel Zouhar
Mnozí z nás známe tu "naši" mši v češtině. Přesto tu existuje ještě celá škála dalších liturgických slavení, která jsou někdy velmi exotická (například syro-malabarský ritus, který je domovský pro otce Villa a Manjackala), jiná jsou naopak našim regionům a srdcím velmi blízká. Podle stavu současného zkoumání se v současnosti v celé České republice celebruje mezi 5-6 rty z nichž po mši sv. Pavla VI. je nejznámější mše svatá většiny věků, která dnes má podle jednoho ze svých původních misálů přídomek "tridentská".
Ferenc
Ferenc
Danieli, prosím Vás a jaké další rity se u nás celebrují? Ze západních ritů to jsou asi jen obě formy římského ritu nebo se pletu?
Daniel Zouhar
Daniel Zouhar
Ano - obě formy počítám jako dva rity, protože společného toho mají dost málo. Více je totiž starší tridentská liturgie podobná až téměř shodná s dominikánským ritem, který se aktuálně slouží jednou měsíčně v Olomouci a příležitostně v Praze. Dále pak tu je ritus byzantský, který však má ještě pod-liturgii svatého Basila a nakonec ritus arménský, ó kterém sám vím pramálo, ale dle sdělení jednoho patera se slouží pro arménskou diasporu v Praze.
Vojtěch Hýbl (VVRH)
Vojtěch Hýbl (VVRH)
Že toho mají dost málo, o tom s tím nemohu souhlasit.

V rámci bakalářské práce o pohřebních obřadech jsem mohl srovnávat starší a novou formu a co do struktury a formy jsou si velice podobné, co do současného praktikování lze pak konstatovat, že 3 zastavení už jsou téměř minulostí, ale ve formulářích Pohřebních obřadů se to zatím nikterak neodrazilo.

Vzhledem k tomu, že se aktivně účastním i krásné staré římské mše, mohu svobodně konstatovat, že mají mnoho společného co do struktury i prožívání, dala by se o tom udělat podobná práce.

Nemám žádné možné srovnání dalších dvou v pravém slova smyslu ritů Ambroziánského a Mozarabského.

Byzantský ritus patří do východní sféry a "podliturgie" sv. Bazila neexistuje - to je jen normální součást byzantského ritu v určitou roční dobu, kdy po většinu roku se jede liturgie sv. Jana Zlatoústého a asi 2 konkrétní měsíce se užívá liturgie sv. Bazila.

Kromě Arménského ritu, který zde z pochopitelných místopisných důvodů nemáme existuje ještě několik liturgií východu spojených s římským biskupem, ale v těchto ritech nejde o západní tradici.

Když navštívíš Izrael a baziliku Božího hrobu, máš tam různé oltáře, např. Koptský nebo Syrský. To jsou další tradice spojené s apoštolským stolcem.

Pravoslavnou tradici jakožto jiné východní tradice s platnou svatou liturgií, ale neuznávající římského biskupa jako viditelnou hlavu církve do toho neřadím, ale myslím, že mají liturgií ještě víc.

Možná se v některých tvrzeních mýlím, ale zhruba jsem se snažil uchopit, jak to s tou liturgií vlastně máme.

Je tedy správné tvrdit, že římská liturgie od Pavla VI. (řádná forma) i stará římská od Jana XXIII. (mimořádná forma) jsou skutečně dvě formy jednoho ritu, jak to ostatně psal i papež Benedikt XVI. Jeho rozhodnutí v té věci považuji za velmi moudré a prozíravé tak, jak bylo napsáno, nikoli tak, jak si to obě strany vykládají každá blíže sobě.

Komentář upraven .

dromedar
dromedar
@Ferenc "Danieli, prosím Vás a jaké další rity se u nás celebrují? Ze západních ritů to jsou asi jen obě formy římského ritu nebo se pletu?"

Daniel odpověděl-neodpověděl výčtem převážně východních ritů, tak já si dovolím odpovědět-neodpovědět pro změnu odkazem na jeden západní ritus, který se u nás už (dávno) neslaví.
http://kralovskedilo.ktf.cuni.cz/lokality/Praha-%E2%80%93-Klaster-sv-Ambroze

(Občas někdo počítá jako extra ritus tkzv. "hlaholskou mši", ale to je samozřejmě chyba, neboť jde - ať ve formě před- či pokoncilní - o mši římského ritu, akorát s texty v církevní slovanštině.)
Ferenc
Ferenc
V Miláně to pořád drží :-)
dromedar
dromedar
Bylo by smutné, kdyby ne. Ale o tom, že by byla nějaká stálá instituce celebrující ambrosiánský ritus mimo milánskou diecési, nevím nic. Za Karla IV. to šlo :)
Vojtěch Hýbl (VVRH)
Vojtěch Hýbl (VVRH)
Nevymyslíme pro radost Daniela nějaký český ritus západního typu? P. František by si z toho mohl udělat doktorát.
Ferenc
Ferenc
Ano na plzeňských právech ;) :D
Ferenc
Ferenc
(plzeňská právnická fakulta je dobrá je to jen pošramocená značka)
dromedar
dromedar
@VVRH "Nevymyslíme pro radost Daniela nějaký český ritus západního typu?"

Není třeba vymýšlet. Praha měla svůj vlastní diecésní ritus až do 17. stol. (a [již jen] svatovítská kapitula ho pravděpodobně držela do stol. 18. nebo ještě déle - doufám, že v příštích letech budu moci tenhle poslední údaj významně upřesnit)
Vojtěch Hýbl (VVRH)
Vojtěch Hýbl (VVRH)
To je dobře, jen by to chtělo vyzkoumat a zrekonstruovat podobně jak se zrekonstruovala mimořádná forma římského ritu.
dromedar
dromedar
Že by se to stalo je zcela nepravděpodobné. Bylo by na to potřeba povolení z míst nejvyšších a není žádný dobrý důvod ho vydávat.

Zatím je jistá malá pravděpodobnost, že zjistím, že svatovítská kapitula se "pražského ritu" nikdy nevzdala, ani zákonně nevyšel z užívání, a podle "Summorum pontificum" by ho tak mohla znovu užívat, jako užívají dominikáni svého předkoncilního ritu řádového. Ale pochybuji, že by někdo z nynějších kanovníků chtěl užívat takového práva, i kdyby nakrásně existovalo.
Vojtěch Hýbl (VVRH)
Vojtěch Hýbl (VVRH)
To je škoda, Daniel nebude mít další ritus.
Adalberto
Adalberto
Co se vlastně myslí slovem ritus? Mešní řád? Kalendárium? Struktura hodinek?
Ferenc
Ferenc
Ritus - mešní obřad
Základní dělení je západní a východní, přičemž těch východních ritů je více.
dromedar
dromedar
"dominikánský ritus", "pražský ritus" a další západní diecésní a řádové rity jsou varianty ritu římského (v anglickojazyčné literatuře se terminologicky rozlišuje "rite" x "use"), s vlastním kalendářem, propriálními texty a určitými strukturními zvláštnostmi ve mši i oficiu.
Nejde o samostatné rity v silném slova smyslu, jako ritus ambrosiánský nebo mozarabský, kde je struktura mše i oficia mnohem výrazněji odlišná.
dromedar
dromedar
@Ferenc říkající "Ritus - mešní obřad" má asi pravdu (přiznávám na své straně terminologickou nejistotu), protože se nikdy nemluví o "benediktinském/mnišském ritu" (benediktini mají v potridentské době vlastní breviář, ale římský misál) a o "cisterciáckém ritu" se mluví jen v souvislosti se mší (cisterciáci vlastní misál měli, ale v potridentské době byl postupně pořímšťován, až z něj nic nezbylo; vlastní breviář podrželi celou dobu).
Vojtěch Hýbl (VVRH)
Vojtěch Hýbl (VVRH)
Jednoduše - ritus = obřady pro liturgii (západ - římská tradice / východ - byzantská tradice)
Mešní řád = pořad jednotlivých částí mše podle římského misálu
Kalendárium = kalendář s průběhem liturgického roku (termín se používá i pro světský kalendář - jména, výročí... viz stejnojmenný pořad v neděli dopoledne na ČT1)
Struktura hodinek = hodinky jsou denní modlitba církve v určitých časech - ráno, během dne, večer, v noci, modlitba se čtením a z čeho všeho se tyto "hodinky" skládají.

Bratr Dromedar to píše velice přesně, krásně a odborně, což je chválihodné, tak jsem se pokusil o jednoduchý laický výklad kterého je v naší společnosti taky zapotřebí, když se nás neznalí třeba zeptají, co je za zkratku NSO.
Vojtěch Hýbl (VVRH)
Vojtěch Hýbl (VVRH)
o. František to trochu zkrátil, ritus se týká liturgie (liturgie +/-řekněme náboženských obřadů) jako celku, nejen mše svaté.