Diskutuj o víře, ale i všedních věcech

Naslouchej a prohlub své pochopení skrze sdílení s ostatními. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Diskuze » Ostatní

Islám na webu - http://www.e-islam.cz/

« Předchozí 1 2 Následující »
@RomanS vyjádřil jste to bravurně. Díky. Ještě se k diskusi vrátím.
Jistě, všichni na tom stadionu v SArábii, byli ateisti, což na jejich poměry byl rekord hodný zápisu do G. knihy rekordů. Nevím jaký tlak multikulturalismu je donutil koukat se na finále nějaké italské sportovní soutěže?
KAM JSME TO DOPRACOVALI ANEB SOUMRAK A PÁD ZÁPADNÍHO MULTIKULTURALIZMU, DÍL I.-III.

EZO jak z výkladní skříně."Myslela jsem, že by se tu mohla rozvinout spíše věcná diskuse vedená touhou porozumět aspoň trochu jejich myšlení."

(abych neprudil psycho-kat) Tohle je názor, jehož autor by měl být omezen na svobodě."Myslím, že základní nedorozumění plyne z toho, že nejenže jejich mentalitu neznáme a nechápeme, ale především si mnozí myslí, že ji naopak chápeme aniž bychom si uvědomovali, že to co "chápeme" jsou naše vlastní projekce které jim vkládáme do hlav."

autodafé

Ještě se vracím s takovým povzdechem spíše osobního rázu. Jedna z podstatných věcí, která mi na muslimech přijde opravdu nesmírně znepokojivá, vyvíjí se od samých počátků islámu a trvá až do dnešních dnů, je jejich antisemitismus. Antisemitismus navíc stále narůstající, a přitom se o něm naprosto mlčí.
Uvědomila jsem si to nanovo nedávno během Dne vzpomínání na oběti holocaustu, následně při schvalování zákona stíhajícího projevy antisemitismu.
Samozřejmě je v pořádku, když se potírají sebemenší projevy tohoto druhu nenávisti u nás, ať už jsou to aktivity Adama B. Bartoše a jeho kamarádů z Národní demokracie, jeho "seznamy židů" nebo výzvy k dořešení židovské otázky, které periodicky řeší na hrobu Anežky Hrůzové v Polné. Ať už jde o vydávání a distribuci antisemitské literatury v níž nacházejí nového oživení i pamflety jako Protokoly sionských mudrců nebo když světlo světa nově spatřují knihy původních nacistických válečných zločinců. Možná by mohly být potírány ještě mnohem více a přísněji.
Proč však nastane pokaždé naprosté mlčení, když se v daleko radikálnější míře objeví toto téma u muslimů? To se snad posuzuje jinak? Je to snad nutno respektovat jako zkrátka "jeden z projevů jejich kulturní odlišnosti"? Je to stejně nevinný atribut jejich náboženství jako zahalování obličeje a mají tedy na to právo?

Směšné je, že se Němci pokoušejí uprchlíky "vychovávat" exkurzemi do vyhlazovacích táborů. S prominutím mi to přijde spíš jako podávání návodu, inspirace.


Zdrojů islámského antisemitismu je přitom hned několik. První, "zradu židů", řešil už Mohamed sám. V dnešní době se na něm samozřejmě podílejí izraelsko-palestinské konflikty, ale co považuji za rozhodující, je zjm. situace na konci války a těsně po ní, kdy uprchlí nacističtí důstojníci nacházeli útočiště v afrických státech, mnozí přijímali nová jména aby se po nich hůře pátralo, hromadně konvertovali k islámu a zkrátka a jednoduše se "vmísili do davu" a splynuli tak s muslimským světem. Své protižidovské posedlosti se však nikdy nevzdali, a leckdy přispěli i " dobrou radou".

Proč se zrovna o tomto mlčí stejnými ústy, které jindy před antisemitismem varují a postihují jej, kde se dá??
P.S. jsem ochotna se opravdu snažit i s vědomím mnohých dalších rizik, hledat v sobě maximum ochoty nějakým způsobem tuto "odlišnou kulturu" chápat, poznávat, zacházet s ní. Ale právě zde vidím nepochopitelnou a děsivou mezeru, mlčení ze všech stran, nikdo nikdy mi na tuto otázku neodpověděl. Natož aby ji sám vznesl.
Napadají mě dvě odpovědi, dvě příčiny, dost různé.

1) Boj západních levicových elit proti antisemitismu není primárně určen láskou k Židům či odporem vůči antisemitismu (i když u některých jedinců to nevylučuji), ale vhodným bičem na další nepřátele, na ty, kteří považují národovectví za pozitivní hodnotu. Tedy boj proti antisemitismu je pro ně zcela instrumentální záležitostí (tj. potlačení domácích antisemitů není cílem snažení, ale prostředkem boje). A protože muslimové nejsou vnímáni jako nepřátelé, je jim antisemitismus zcela instrumentálně tolerován.

2) Islámský antisemitismus je daleko spíše antisemitismem arabským, i když se ho arabskými šejky placení imámové snaží šířit i mezi muslimy z jiných etnik. A ten je docela pochopitelný, když uvážíme, jak západní mocnosti po skončení 1. světové války vyjebaly s Araby a mnohé z toho, co jim naslibovaly a nesplnily, daly posléze Židům (Lawrence z Arábie). A protože dobře (ty západní mocnosti) vědí, že je to příčina konfliktu na Blízkém východě (i když se to nahlas moc neříká), raději drží hubu.
A ještě jeden rozdíl: Zatímco pro normálního bílého evropského národovce-antisemitu představuje nepřítele klasicky a tradičně židovský kořalečník, lichvář, bankéř tyjící z mozolů a blbosti pracujících árijců a stát Izrael nepředstavuje žádnou hrozbu, je pro antisemitismus evropské nové levice hlavním nepřítelem stát Izrael, protože je to typický příklad fungujícího a úspěšného programově národního státu, který se pevně rozhodl nenechat se rozpustit v globalizačním tavícím kotli národů. A to je tedy společný nepřítel s arabskými islámskými antisemity.
"právě zde vidím nepochopitelnou a děsivou mezeru, mlčení ze všech stran, nikdo nikdy mi na tuto otázku neodpověděl. Natož aby ji sám vznesl"

Kde se tato otázka neklade a problém vůbec neexistuje? Např. ve veřejnoprávních médiích. Což odkazuje na nepsanou alianci všech "objektivních a vyvážených" médií v celé západní společnosti. Přitom ten problém většina lidí vidí. Máme zde příklad obrovské (rámové) dezinformace těch, kteří permanentně řeší (malé, dílčí) dezinformace (na hranici bezvýznamnosti).
Mně osobně antisemitismus nevadí; naopak, považuji ho, spolu např. s rasismem, za významný jednotící kulturotvorný prvek, kolem něhož se mohou lidé jinak rozdílných zájmů sdružovat. Kriminalizace působí pouze pevnější ukotvení v rámci subkultury a větší nezávislost na establishmentu. Dovedu si představit, že po zhroucení osvícensko-liberalistického režimu může právě z těchto kruhů vzejít nová elita obdařená demokratickým mandátem lidu.
Jinými slovy: Pokud by někdo ve volbách usiloval o můj hlas, nebyl by antisemitismus či rasismus překážkou pro jeho získání; spíše naopak.
dodatek1: Samozřejmě, antisemitismus nebo rasismus není jediným a ani nejdůležitějším kritériem pro mé rozhodování komu dám svůj hlas. Pokud by se o něj ucházel např. nějaký muslimský antisemita nebo černošský levicový rasista, můj hlas by nedostal.
dodatek2: Abychom si rozuměli: Antisemitismem rozumím soubor negativních předsudků vůči semitům, zejména Židům. Rasismem pak nauku o nerovnosti ras.
klasicky a tradičně židovský kořalečník, lichvář, bankéř tyjící z mozolů a blbosti pracujících

NOSFERATU
Andrej Babiš je špatný příklad.
« Předchozí 1 2 Následující »