Islám na webu - http://www.e-islam.cz/

KMirjam
KMirjam
Předem musím rovnou říci, že sem téma rozhodně nevkládám jako propagaci islámu. S islámem se však setkáváme stále více a je možné, že tyto konfrontace budou stále častější. Mnozí z nás známe leda tak Korán, aniž bychom mu však mohli jakkoli porozumět, navíc Korán sám nám o smýšlení muslimů moc neřekne. Korán je pro muslima spíše artefakt, nevykládají jej, a když, tak málo, a zcela jinak, než křesťané Písmo.
Vzhledem k tomu, že jsem však narazila na tento web, který je ovšem snad dílem jakéhosi konvertity, který v r. 2000 k islámu jako 17 letý konvertoval, by mohlo být zajímavé, o některých pasážích,, nebo celku podiskutovat. Možná nám umožní trochu více vhlédnout do smýšlení muslimů, do jejich úvah a zvyků v praxi. V úvodním příspěvku se záměrně jediným slovem nevyjádřím, jaký dojem to celé, i jednotlivé kapitoly, dělají na mě. Ale jsem zvědavá na možnou diskusi.
http://www.e-islam.cz/

Komentář upraven .

Pavel_Jan
Pavel_Jan
Užitečné stránky o koránu a islámu jsou podle mě tyhle: https://www.koranoislamu.cz/
KMirjam
KMirjam
@Pavel_Jan váš odkaz ale nepíší přímo muslimové, je to navíc tendenční, a není tam nic objevného. Web e-islam jsem sem vložila naopak proto, že jej píší sami muslimové. Myslela jsem, že by se tu mohla rozvinout spíše věcná diskuse vedená touhou porozumět aspoň trochu jejich myšlení. Třeba já tam našla plno věcí, které skutečně s nimi nemohu sdílet, ale o to víc bych chtěla porozumět jejich jinakosti. Mentalitě. Ne proto, abych smýšlela jako oni, ani abych je za jejich smýšlení odsuzovala, jen zkrátka si myslím, že bychom se s jejich způsobem uvažování měli seznámit a umět o tématu diskutovat. Web, který odkazujete se o to nesnaží ani v nejmenším, spíše navazuje na vlnu dokazování a přesvědčování o tom, že islám je zkrátka zlo. Toho je plno všude a nic to neřeší, končí to leda někde na trati u fingovaného teroristického útoku zpovykaným důchodcem.
KMirjam
KMirjam
Asi úplně nejvíc mi otevřely oči třeba ty dlouhé statě o multikulturalismu, který se muslimům nelíbí, přijde jim ponižující. Třeba právě zde bychom se měli trochu zamyslet, vždyť naopak Západ multikulturalismus považuje za vrchol vstřícnosti vůči nim. K tomu se třeba ještě vrátím.

Aktuálně mě však zaujal jeden z úplně posledních článků, poněvadž se týká lásky, která právě v křesťanství znamená samotný základ. Oni se k lásce staví takto:
„Miluj svého oblíbence jen s mírou, neboť je možné, že jednoho dne ho začneš nenávidět. A nenáviď toho, koho nenávidíš, jen s mírou, neboť je možné, že se jednoho dne stane tvým oblíbencem.“

Zdá se mi, že mají i v této otázce spíše "obchodního ducha". :) Miluj, když se ti to vyplatí, ale ani tak to zvlášť nepřeháněj, protože téhož člověka můžeš za chvíli začít nenávidět. Jak to tedy mají? Zdá se mi, že sice tento model odpovídá (bohužel) mentalitě většiny lidí, a možná i některým stránkám lidské psychiky, ovšem naprosto v tom chybí snaha v lásce vidět především hodnotu, ke které má člověk směřovat a navzdory možným prchavým a proměnlivým pocitům, ji vždy nově hledat, aktualizovat a proměňovat třeba i vůči člověku, který nás zklame, kterého nějakým způsobem rádi nemáme. Tak si myslím, že se k lásce stavíme aspoň my, křesťané.

Stačí si přečíst názor muslimů na Ježíšovu osobu, zejména na jeho ukřižování a vzkříšení, aby vyšlo najevo, že za islámem stojí duch antikristův (srov. např. článek "BYL JEŽÍŠ SKUTEČNĚ UKŘIŽOVÁN A VSTAL Z MRTVÝCH?"). Zcela to koresponduje s Janovým: "Kdo popírá Syna, nemá ani Otce." Ještě víc toto popírání pravdivého zjevení v Ježíši Kristu a jeho Božství vyniká, když si uvědomíme, že za Ježíšem zaslíbeného Přímluvce, kterým je Duch svatý, muslimové považují Mohameda, což jen zvýrazňuje rouhání islámu a antikristovské tlačení se tvora na místo Boha.
RomanS
RomanS
@KMirjam: možná nakonec objevíte Ameriku.
KMirjam
KMirjam
@RomanS těším se, až napíšete něco objevného vy
KMirjam
KMirjam
@MužKoženouBrašnou myslím, že diskusi není třeba vést v tónu co je rouhání proti Bohu. Byla bych ráda, kdyby se nám spíš podařilo bavit se o tom, jakým způsobem se liší jejich přístup k životu. Myslím, že k porozumění a tedy i případnému budoucímu soužití to může přinést větší užitek, než vymezení se proti rozdílům v naší a jejich věrouce. Že se liší věrouka vyplývá ze samotného faktu, že jde o dvě různá náboženství. V tom se shodnout zkrátka nelze a snažit se o to nemá smysl, nanejvýš v případě, pokud by někdo chtěl přimět muslima ke konverzi ke křesťanství.
Proto jsem zkusila diskusi načít zatím namátkově podle posledního článku který na webu v tu chvíli měli, a sice jakým způsobem uvažují o lásce.

Možná by bývalo lepší začít tím, co jsem zmínila jako první, jejich odpor k multikulturalismu. Věnují tomu tam velké množství, a dlouhých, článků, neměla jsem v tu chvíli čas na podrobnosti.

RomanS
RomanS
KMirjam: Třeba právě zde bychom se měli trochu zamyslet, vždyť naopak Západ multikulturalismus považuje za vrchol vstřícnosti vůči nim.

Jsem rád, že se nad tím chcete zamyslet. Někteří to děláme už dávno.
KMirjam
KMirjam
@RomanS Vidíte, já se zase těším, že třeba začnou reagovat ti, které jsem se tím pokusila vyzvat protože mají k tématu, co říci. Skvělí jsou taky ti, kteří dokáží i něco jiného, než jen častovat ostatní jízlivými poznámkami hbitě se však vyhýbajíce diskusnímu tématu.
RomanS
RomanS
To jsem rád, že se z mého vstupu těšíte.
RomanS
RomanS
Protože já se rozhodně diskusním tématům - do kterých vstupuji - nevyhýbám.
RomanS
RomanS
KAM JSME TO DOPRACOVALI ANEB SOUMRAK A PÁD ZÁPADNÍHO MULTIKULTURALIZMU, DÍL I.-III.

Je to výborné! Jsem zvědavý, kdo bude mít k tomuto tématu co říci. Aniž bych tedy na někoho čekal: pro text (jeho pointu) je klíčový termín "Jednací řád diskursu". To je to, co západní společnosti schází, co ji přivádí do záhuby a co jedině ji může zachránit: Jednací řád diskursu fakticky multikulturní společnosti, totiž šaría.
KMirjam
KMirjam
@RomanS no, právě. Ačkoli neřeknu nic objevného, zkusím aspon něco :) Myslím, že základní nedorozumění plyne z toho, že nejenže jejich mentalitu neznáme a nechápeme, ale především si mnozí myslí, že ji naopak chápeme aniž bychom si uvědomovali, že to co "chápeme" jsou naše vlastní projekce které jim vkládáme do hlav. Různými způsoby. (Nepopírám, že to nutně v nějaké míře dělám i já).

Zaujala mě mezi články o multikulti mimo jiné jejich námitka proti multikulturalismu spočívající v tom , že je pro ně ponižující, protože se jich "ujímáme". Představují si pozici rovnocennou, která je podle nich strukturovaná kupř. tím, že bychom se měli vzájemně udržovat v nejistotě, nevědět co od druhého čekat, vzájemně se sebe zkrátka obávat. A prosazovat zkrátka tvrdě své zájmy.
V jiné části mluví o vzniku křesťanství. Podle nich jsme zkrátka takoví zbabělí, slaboučcí, uťápnutí, protože jsme vzešli vlastně z otroků, nesvobodných lidí, kteří se zkrátka potřebovali k něčemu upínat.
Z toho všeho by asi mělo vyplývat, že zatímco oni - sebevědomé, hrdé národy, se přeci nenechají nějakými slaboduchými potomky otroků stavět do pozice ujímaných. (Co ze všeho skrytě vyplývá jasný cíl, který jste i zmínil: zachránit celý svět nastolením práva šárija).
KMirjam
KMirjam


Ještě zkušenost: účastnila jsem se dvakrát jakéhosi "mezináboženského setkání". Ok, nikdo se tam nevraždil, nehádal, byla ze všech stran snaha najít , co máme společné. :) Byli tam zástupci křesťanských, církví, židé a muslimové. Myslím, že i nějaký buddhista. Každý měl vybrat nějakou pasáž se svých svatých textů, měla je spojovat jakási nosná myšlenka. Zkrátka hloupý nápad. Bylo i tak příznačné, jak právě muslimům dalo práci najít v Koránu cokoli vstřícného k ostatním. Samozřejmě, že tam taková místa jsou, zvlášť o "národech knihy". Nebo známý výrok "nebudiž žádného donucování v náboženství". Jenže i těch pár kratičkých "vstřícných" výroků , aby jako vstřícné vyzněly, muselo být obratně vytrženo z kontextu.
O to absurdnější byl ten prapodivný experiment, kdy nějací maníci zastavovali na ulici lidi, předčítali jim věty vytržené ke všemu ze Starého zákona, dotazovaní odhadovali že jsou to věty z Koránu a výsledkem mělo být "pozoruhodné" zjištění: křesťanství i islám má ve svých svatých knihách stejnou brutalitu a krutost., takže si nemají co vyčítat.RomanS
RomanS
Mě nezajímají muslimové, ale islám. K jeho poznání přispívají samotní muslimové a proto i mě zajímají. Ale abych je dokázal identifikovat - že jsou to muslimové - musím znát to, co dělá muslima muslimem, totiž islám: Což je Korán, sunna a šaría. Čím lépe to znám, tím lépe rozumím muslimům a od nich zpět islámu.

K tomu článku: Je to z většiny kompilace. Autor zde pouze opsal kritiku zleva doprava a drtivě dovozuje, že multikulturalismus je zcela rozporný nesmysl, který působí větší problémy, než jakým chtlěl předcházet. A s tím zcela souhlasím.

Vlastní příspěvek muslimského intelektuála je ale v tom, jak tuto rozbíhající se katastrofu řešit. Jednoduše řečeno, nastolením chalífátu. K tomu hledá/ získává spojence: vyjma ty, které označuje za fašisty, což jsou otevření nepřátelé islámu, jsou jimi potenciálně všichni kritici multikulturalismu. Ale i jeho stoupenci: např. ti, o kterých jste psala, že lidem citovali z SZ... To jsou, aniž to sami tuší, aktivní islámizátoři z řad nemuslimů. Ti všichni s ním (pů)jdou proti "fašistům". K cíli, o kterém netuší, protože neví, jak islám věří.

Když vedle sebe postavíme dvě vidění světa: to, které představuje ten muslimský intelektuál a to, které představují např. intelektuálové ze Zvolsi.info, máme vedle sebe křišřál a kus bláta. Tygra a tele. Obrazů řada...
RomanS
RomanS
Na Západě vládnoucí (mediální, expertní, politické) mínění mluví o primitivním strachu z islámu, vycházejícím z fake news, dezinformací, zveličování, z nepatřčiného zobecňování atd. Všichni, kteří mluví o islamizaci jako vážné hrozbě, jsou potom buď blbečci, kteří na to skočili, nebo tvůrci falešného obrazu světa.

Stačí se ale podívat, co říkají muslimové, jako je autor diskutovaného článku. To je inteligentní, kultivovaný návod a popis demontáže západní civilizace a jejího přetváření v civilizaci islámskou. O tomto je řeč, ne o emocích, o hysterickém vzbuzování hrůzy z vousatých a zahalených tváří, jak to tupě a povýšeně stále a všude meldují uvědomělí liberální demokrati (však se toho jistě také v příštím vydání Signálů z kavárny dočkáme.)
JiKu
JiKu
Tento úryvek: "K tomu hledá/ získává spojence: vyjma ty, které označuje za fašisty, což jsou otevření nepřátelé islámu, jsou jimi potenciálně všichni kritici multikulturalismu. Ale i jeho stoupenci: např. ti, o kterých jste psala, že lidem citovali z SZ... "
obsahuje zájmen až k nesrozumitelnosti. Prosím, přepište s tím, že nahradíte některá zájmena jmény podstatnými. Děkuji.
RomanS
RomanS
Uznávám, a měním:

K tomu hledá a získává spojence ve všech částech západní společnosti: mezi kritiky multulturalismu, bezradnými zastánci multikulturalismu i jeho naivními stoupenci (jako jsou např. ti, kteří lidem citují ze SZ, aby pak trumfovali závěrem, že žido-křesťanské náboženství je stejně tak militantní/mírumilovné, jako to islámské). Ti všichni se s ním spo(ju)jí proti jeho otevřeným nepřátelům. Údajným fašistům.
RomanS
RomanS
(Jeden prsten, který všechny sváže.)