Kto sa komu podriadi?

Oponent
Oponent
1 list Korinťanom v 15 kapitole uvádza...:

"Potom bude koniec, keď odovzdá kráľovstvo Bohu Otcovi, keď zruší každé kniežatstvo, každú mocnosť a silu. 25 Lebo Kristus musí kraľovať, kým mu Boh nepoloží všetkých nepriateľov pod nohy. 26 Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť, 27 lebo mu všetko položil pod nohy. Ale keď povie: "Všetko je podrobené," je jasné, že okrem toho, ktorý mu všetko podrobil. 28 Keď bude všetko podrobené, vtedy sa aj sám Syn podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby bol Boh všetko vo všetkom."

Čo podľa vás vyplýva z týchto slov?
Poukazuje táto stať na rovnosť Krista so svojim Otcom?
Je slovné spojenie:..."aj sám syn sa podrobí",.....a "odovzdá kráľovstvo Bohu", biblickým potvrdením trojice?
Je zlé a nebiblické ak niekto chápe tieto slová tak,že ........Boží syn je podriadený Otcovi, Všemohúcemu Bohu?