Môže sa história opakovať?

Oponent
Oponent
FALOŠNÍ PASTIERI...:

"Prisahám na svoj život, výrok Pána Jahveho: Pretože moje stádo bolo vydané na plen a stalo sa korisťou každej divej zveri, lebo nemalo pastiera, lebo moji pastieri sa nestarali o moje ovce, lebo moji pastieri pásli seba samých a nepásli moje stádo, 9 preto vy, pastieri, počujte Jahveho slovo! 10 Takto hovorí Pán Jahve! Dajte pozor! Ja som proti týmto pastierom. Vezmem svoje stádo z ich rúk, odteraz im nedovolím pásť moje stádo. Nebudú sa už sami vypásať. Svoje ovce vytrhnem z ich úst, nebudú ich už požierať:......."Vám však, ovce moje, takto hovorí Pán Jahve: Pozrite, ja budem súdiť medzi ovcou a ovcou, medzi baranmi a capmi. 18 Vari vám je málo, že sa môžete pásť na dobrej paši, keď zvyšok svojej paše nohami šliapete? Málo vám je, že môžete piť čistú vodu, že ostatnú mútite nohami? 19 A tak moje ovce musia spásať, čo ste vy nohami pošliapali, a musia piť, čo ste nohami pomútili. 20 Preto takto im hovorí Pán Jahve: Pozrite, ja sám budem súdiť medzi tučnou ovcou a chudou ovcou. 21 Vy ste všetci slabé ovce odtláčali bokmi a plecami, klali ste ich rohami, až ste ich vyhnali von. 22 Preto ja zachránim svoje ovce a nebudú už korisťou, rozsúdim medzi ovcou a ovcou." Ezechiel 34 kapitola
---------------------------------------------------------------------------------
Aj v minulosti,Izraelskí pastieri sa nestarali o svoje ovečky a to malo neblahý účinok na duchovný stav tých,ktorých "pásli".
Aj preto tie tvrdé slová Zvrchovaného Pastiera na ich adresu. Tento text je prorocký, a poukazuje aj na fakt, že niekto čisté vody pravdy "pošliapal nohami",....a "zamútil" ľudskými a filozofickými náukami. A takúto nečistú "vodu" museli piť dané ovečky v minulosti a aj dnes. Mat.15:3,.9
Nemali by sme si z toho vziať poučenie?
Nakoľko je viac ako zrejme,aj z iných časti Písma, že aj dnes je toto problémom. A vidno to aj na duchovnom stave dnešných ovečiek.
Alebo sú matrikoví,formálni kresťania ,bez akýchkoľvek znalostí Písma dobre sýtené ovce?
Nie je tomu tak,že aj dnes pastieri "pasú iba seba samých" a ovce zanedbávajú?