Večný život na zemi alebo v nebi?

Oponent
Oponent
Väčšina ľudí veria ,že po smrti idú do neba,alebo teda,že večný život bude v nebi.
Ale Biblia tvrdí niečo iné. Samozrejme,že poukazuje na život v nebi,ale aj na zemi.
Určite väčšia časť Písma píše práve o živote na zemi, aj čo sa týka budúcnosti. Hlavne Starý Zákon.
Sám Ježiš povedal,že "mierni zdedia zem". Mat.5:5
A Žalmista v 37 kapitole poukazuje,že život na zemi bude večne,naveky! /10 a 29 verš/
Kazateľ 1:4 píše k tomu:...."Pokolenie ide, a pokolenie prijde, a zem stojí na veky."
Slovo "naveky,navždy" sa často opakuje v Písme v súvislosti s trvaním zeme a životom na nej. A Písmo aj preto uvádza,že "siatie semien a striedanie ročných období" bude stále,naveky. Ale najviac biblických textov o zemi sa týka o "premene zeme na rajskú záhradu".
Ale ako je to možné,ak všetci ľudia majú skončiť v nebi?
A tiež sa chcem spýtať,aké bolo pôvodné Božie predsavzatie so zemou a s ľudmi?
Zmenilo sa toto Božie predsavzatie?
Môže niekto zmariť Božie predsavzatie Všemohúceho Boha? Izaiáš .55:11
Prečo sa zrušilo milénium?