Jána 8:58 - "Ja som"/Ego eimi/.......jedná sa tu o mene Boha?

Oponent
Oponent
Kralická Biblia:....." 58 Řekl jim Ježíš: Amen, amen pravím vám: Prve nežli Abraham byl, já jsem. "
Katolícka Biblia...."Veru, veru, hovorím vám: Prv ako bol Abrahám, Ja Som."

„Existoval som predtým, ako sa narodil Abrahám.“ Biblia — Americký preklad od J. M. P. Smitha a E. J. Goodspeeda (angl.)
---------------------------------------------------------
Vidíme v týchto troch prekladoch rozdiel? Áno, a to veľký. Hlavne medzi tým druhým a tretím prekladom.
Tu treba povedať ,že Ježiš nepoužil spojenie „ja som“ ako meno poprípade titul, ale len chcel poukázať na svoju predľudskú existenciu,....teda ,že existoval prv ako Abrahám. To vyplýva z okolitého kontextu.
Dokonca niektoré anglické preklady používajú veľké písmená, aby navodili myšlienku titulu. Tak sa snažia vytvoriť spojenie medzi týmto vyjadrením a 2. Mojžišovou 3:14, kde sa podľa ich prekladu Boh označil titulom,menom- „Ja Som“.
Ale správa v Starom Zákone je úplne iná,ako v Novom Zákone: citujem:....."ego eimi ho hown"
V Novom zákone je to :"ego eimi"! A to je niečo úplne iné!
Niekto tu len využil podobnosť výrazov zo Starého Zákona a Nového Zákona. Ale v SZ podľa kontextu ide jasne o Božie meno,titul.
Teda, už aj tu vidíme značný rozpor a snahu niekoho zavádzať čitateľov Písma ,aby uverili nebiblickej doktríne o trojjedinom bohu!
To potvrdzuje aj fakt,že viaceré trinitárske preklady to prekladajú tak ako aj ten posledne uvedený preklad./Americký preklad/

Teraz spomeniem príklad,kde sa tiež nachádza slovné spojenie-"ego eimi"/ja som/.
A je to len o niekoľko veršov ďalej, ako Ján 8:58 ,.....a tento text,správa sa zmieňuje o uzdravení slepého od narodenia a sú tu použité rovnaké slová - "ja som"/ego eimi/ na daného slepca! Ján 9:9 !!!
Citujem Kralickú Bibliu:....." 9Jiní pravili, že ten jest, a jiní, že jest podoben k němu. Ale on pravil: Já jsem." Ján 9,9.
Prečo aj tu prekladateľ nepreložil dané slová rovnako ako u Jána 8:58?
Sú tieto slová -"ego eimi" v prvom a druhom príklade nejak rozlíšené, že ich prekladáme rôzne?
A to môžme preskúmať aj v pôvodných jazykoch na Bible.hub.
Jednoducho preto, že tu nejde o žiadne Božie meno,titul,.....a tak tomu je aj na iných miestach Písma,kde niekto chce nasilu,manipuláciou zo stvorenej bytosti,z Božieho,podriadeného syna ,urobiť Všemohúceho Boha.
Opakujem sa,.....že kontext ukazuje, že toto je správne chápanie. V spomenutom príklade/texte/ chceli Židia Ježiša kameňovať, lebo im tvrdil, že ‚videl Abraháma‘, hoci, ako povedali, nemal ani päťdesiat rokov. (verš 57) Prirodzenou Ježišovou odpoveďou na to bolo oznámiť im pravdu o svojom veku, a nie kto je. Kol.1:17
Preto im povedal, že bol „nažive predtým, ako sa narodil Abrahám!“ —/preklad - Jednoduchá anglická biblia./

A ešte niečo. V Písme vystupovali anjeli v mene Boha a predstavovali sa menom,titulom Boha,..."Jahve,pravý Boh,Pán,atď",....a predsa sa nikto neopováži ,že títo anjeli boli samotným Bohom! V Hebrejčine platil "princíp zastúpenia" a poznáme to aj zo svetskej histórie.
Pavel_Jan
Pavel_Jan
Ty jsi vážně překrucovač Písma par excellence.
Zaprvé tu argumentuješ na základě jednoho překladu, k tomu pomýlenému.
Bible - Pavlíkův studijní překlad (kde se překladatel snažil o co největší jazykovou přesnost)
Jan 8, 58: Ježíš jim řekl: Věru, věru, pravím vám: Dříve než povstal Abraham, jsem já.

Zadruhé je úplně jedno, jak si to vykládáš ty, nebo kdokoliv jiný. Židé věděli, že tohle označení patří jedině Pánu Bohu. Proto obviňovali Pána Ježíše z rouhání, že se dělal Bohem. Dobře židé věděli, co to znamená. Bylo by vážně směšné, že by židé chtěli někoho kamenovat jen kvůli domnělé lži, že viděl Abraháma.
Oponent
Oponent
Povedz,....ako Gréčtina rozlišuje to ono-"ego eimi"?
Na základe čoho môžte prekladať dané slová tak,ako ich prekladáte?
Na základe čoho tam dávate veľké písmeno,....alebo ako ste prišli na to,že tu ide o Božie meno?/Ján 8:58, a pod/.???
Ak na iných miestach ,kde je tiež "ego eimi" už tak nerobíte,prečo? /Ján 9:9 a pod,/
Uvedom si,že aj keby samotný Ježiš tvrdil,že je Boh Všemohúci,Jahve,....aj tak to nič neznamená.
To o sebe tvrdili viacerí anjeli,ktorí na zemi zastupovali Boha, a Biblia na iných miestach tvrdí,že to boli anjeli,a nie pravý Boh.
Príklad: Mojžišovi sa zjavil Boh v horiacom kríku, a iná správa hovorí ,že to bol anjel. Áno, bol to anjel,čo zastupoval Boha a preto mal právo privlastniť si titul Boh,alebo samotné meno-Jahve. A takýchto príkladov je neúrekom v Písme.
----------
A k tým prekladom. Uvedom si,že aj niektoré trinitárske preklady to tak prekladajú. A pozri staršie, a tam už nie ,....hádaj prečo?
A preklad je ten dobrý,ktorý to prekladá tak,ako to vyhovuje vášmu učeniu a nie kontextu Písma. Mám pravdu?
A neverní židia a ich slová,nie sú atribútom pravdy. A Ježiš ich poopravil aj tak. Teda,žiadna reč o rovnosti.
Boh je "jeden Pán"!