Existuje peklo?

radim24
radim24
Otázka to není těžká, ale je hloupá. Je to podobné jako by ses mě zeptala, koho bych nechal popravit, kdybych byl prezidentem.
radim24
radim24
Jestli je Boží slovo Pravdivé, na to nemá můj názor vliv. Kdyby ses mě zeptala co bych dělal s 900 miliony dolarů nebo v případě, že bych dostal rakovinu, obojí jsou stejně tak absurdní příklady, protože člověk nemůže vědět co by dělal v dané situaci i když by byla osobní (moje peníze, moje nemoc, můj život), natož v situaci, která je neosobní. Navíc lidský názor je vrtkavý, člověk, který si vytvoří celoživotní doktrínu, kterou nechce měnit (věřící ŘKC) a není schopen toto své poznání změnit na základě momentálních požadavků od Ducha Svatého je v zajetí sebeklamu (protože takový člověk obhajuje své egocentrické zájmy, lidskou pravdu, nikoliv zájmy Boží).
aqua
aqua
Ta otázka není hloupá. Ale pro tebe možná nebezpečná, proto nechceš odpovědět.
aqua
aqua
Ty jsi křesťan?
radim24
radim24
Křesťan je moc široký pojem. Považuji se za učedníka Ježíše Krista.
jk-s
jk-s
Učedník Ježíše Krista je úzký pojem. Ježíšovi učedníci již zemřeli. Můžeš být dejme tomu vyznavač nějaké tradice spojené s pochopením Ježíše jako Krista.
radim24
radim24
sigis: Nesmysl, Ježíšův učedník je každý kdo následuje učení Ježíše Krista a plní jeho přikázání. Je to dáno definicí slova učedník. Následovnictví není otázka tradice, ale poslušnosti. Učedník je ten kdo následuje svého mistra - učitele, a učí se od něho. Není možné být učedníkem lidské tradice a zároveň učedníkem Ježíše Krista.
jk-s
jk-s
Iluze. Ježíšovo učení známe pouze zprostředkovaně skrze pochopení těch, kteří se podíleli na ustálení tradice později promítnuté do výběru novozákonního kánonu.
jk-s
jk-s
A nehádej se :-)
radim24
radim24
Chápeš Ježíšovo učení velmi omezeně jako bych mluvil pouze o Slovu Božím. Ježíšovo učení však nepředstavuje pouze slovo ve smyslu teorie, ale také slovo vykonané na skutcích. Pokud trváš na tom, že praktikování víry automaticky znamená také tradici, tak bych se odkazoval na tradici, jejíž základy položil Ježíš Kristus a apoštolové. To ale nijak neruší platnost výroku, že učedníkem Ježíše Krista je ten, kdo ho následuje. Tvé chápání víry v Ježíše Krista zní jako bys nechápal, že Ježíš Kristus je živý a jeho Boží přítomnost je stále mezi námi.

Komentář upraven .

jk-s
jk-s
Ježíšovy skutky známe také jen z vyprávění a pochopení jeho (skutečných) učedníků, kteří sami přiznávají, že mu často nerozuměli. A pouze z jejich pochopení a zpětných interpretací vzniklo to, co dalo základ textům do kánonu zařazených evangelií. Včetně vyznání, že je Kristem. Říkat si dnes "učedník Ježíše Krista" a stavět se tím domněle mimo tradici je projev nesebekritické pýchy.
jk-s
jk-s
A nehádej se se mnou :-)
radim24
radim24
Ježíšovi učedníci měli problém porozumět Ježíši, ale nakonec porozuměli, když na ně sestoupil Duch Svatý a ten je uvedl do veškeré pravdy. Tvůj pohled na věc je značně skeptický. Jsi plný předsudků. Jediná tradice, na kterou se odkazuji je ta, kterou lze vyčíst přímo z evangelií a Skutků apoštolských. S ostatními církevními tradicemi, které se utvářeli později a to zejména v tradičních církvích nemám nic společného. Nechápu proč máš potřebu to soudit, je to prostě moje identifikace a nemám potřebu se tím chlubit, jen upřesňuji čemu věřím.

Tvé názory jsou v rozporu s jádrem evangelia. Ježíš totiž svým učedníkům řekl:
"Proto jděte, dělejte učedníky ze všech národů; křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého"
Mt 28:19

Z čehož logicky vyplývá, že všichni kdo následují Ježíše Krista a zachovávají jeho přikázání jsou jeho učedníky. Ty jsi takový nevěřící rýpal, to je hrozný.

Komentář upraven .

jk-s
jk-s
"Nakonec porozuměli" - podle svého a tvého názoru. Ty navazuješ mnoho staletí později na jejich tradici. Ježíšova učedníka to z tebe ale nedělá, to je matení pojmů.
radim24
radim24
Smiř se s tím, že jsem se s touto definicí ztotožnil. A myslet si o tom můžeš co chceš, to je tvůj problém.
jk-s
jk-s
:-)
aqua
aqua
Radim24: "Křesťan je moc široký pojem", jak píšeš. Zeptám se jinak: Jsi pokřtěný?
radim24
radim24
Aquo, jistě že jsem pokřtěný, kdybych nebyl pokřtěný nemohl bych si říkat Ježíšův učedník. Křest ponořením je známkou následovnictví Ježíše Krista a spolu s odvrácením od hříchů je to vstupenka do nebe.

Komentář upraven .

aqua
aqua
Radim24: A v jaké církvi tě pokřtili?
radim24
radim24
Nemá smysl zmiňovat v jaké církvi mě pokřtili. Tohle vůbec nemá smysl. Nevím kam směřuješ. Otázka v jaké církvi mě pokřtili je bezpředmětná. Nebyla to ale tradiční církev, byl to křest ponořením ve vodě. Křest může provádět jakýkoliv pravdověrný služebník Ježíše Krista bez ohledu na to jestli je součástí nějaké lidmi řízené církve. Roli zde hraje jen to zda zůstáváš v Pravdě a v Kristu, pokud ses odvrátila od hříchů a následuješ Ježíše slovem i skutkem, máš od Boha autoritu křtít. A co ty, byla si pokřtěná ponořením do vody, jediným biblickým křtem, kterým můžeš být spasena?