Diskutuj o víře, ale i všedních věcech

Naslouchej a prohlub své pochopení skrze sdílení s ostatními. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Diskuze » Víra, duchovní život

Existuje peklo?

Je rôzny pohľad na túto otázku. To je nám zrejme.
A tak skúsme premýšľať Predstavme si príklad jednej rodiny,kde by dcéra doniesla zo školy poznámku za zlé správanie, a otec by ju chcel potrestať tak,že by jej opaľoval prsty nad ohňom. Môžme si predstaviť,aj príklad,že by daná dcéra urobila závažnejší priestupok/veľký/, ak sa nám nepozdáva to zlé správanie,poznámka.
Ako by sme sa dívali na daného otca keby sa takto správal k svojej dcére? Bolo by to prirodzené,úmerne k priestupku jeho dcéry? Aj keby ten zlý skutok bol vážny?.
Zreje každý človek bez rozdielu by takéto počínanie považoval za neprirodzené,zlé, až za sadistické. Bolo by to týranie a nič iné.
Progres by bol len v tom,že možno dcéra by druhý raz už poslúchala,ale len zo strachu pred takýmto trestom,ale určite nie z lásky.
Som presvedčený,že každý by povedal,že žiadny normálny rodič takto nekoná!
Ak teda odmietame myšlienku ,že takýto trest je oprávnený,normálny,prirodzený,.....a prečo si nevieme predstaviť,že by takto nejaký nedokonalý rodič robil,.......ale Boh lásky, absolútne dokonalý Boh by tak konal?!
Je vari ON horšie na tom ako nedokonalí ľudia? Alebo to môže z titulu svojho Zvrchovaného postavenia?

Alebo ďalší príklad-ako sa Boh pozeral na to, keď začali Izraelčania spaľovať svoje deti v ohni ,ako sa to dialo v okolitých národoch?
Boh to opisuje to vo svojom Slove: „Postavili svätyňu v Tofete v Doline Ben-Hinnom, aby tam pálili svojich synov a dcéry, čo nebol môj príkaz, na čo som nikdy ani nepomyslel." Jeremiáš 7:31.

Uvažujme: Ak nikdy nevznikla v Božom srdci myšlienka,pomyslenie na spaľovanie ľudí v ohni, zdá sa rozumné, že by vytvoril ohnivé peklo s večnými mukami pre tých, ktorí mu neslúžia? Nehovorí Biblia že: „Boh je láska.“ ​(1. Jána 4:8) ?
Trápil by milujúci Boh,spravodlivý Boh,nekonečne múdry Boh ľudí večne? Urobil by si to ty?

Kazateľ 9:10 píše..." Všetko, čo najde tvoja ruka robiť v tvojej sile, rob; lebo neni diela ani výmyslu ani vedomosti ani múdrosti v ríši mŕtvych,/v pekle/ kam ideš."
Môže teda človek po smrti byť pri vedomí? Môže trpieť,ak by šiel do pekla?
S prečo sa tu šeol/peklo/ prekladá ako "ríša smrti"/podsvetie/ , a prečo sa tak deje aj v Novom Zákone? Prečo je to raz "peklo",...potom "hrob",....alebo "záhrobie",...."podsvetie",...."ríša smrti",...a podobne?
Neprivádza to ľudí do zmätku?
Chtěl si snad říct, že Izraelité spalovali své děti jako živé oběti božstvu, které uctívali, jehož jméno bylo Ba'al (tzn. pán).

Jinak peklo řecky gehena, myslím odkazovalo právě na takové místo? Hebrejsky šeol, nevím na co odkazuje. Pro židy je gehena místem nečistým, místem modlářství, ale nevím jaký výraz pro to mají v hebrejštině.

Komentář upraven .