Ako chápať dané verše?..../Zjav.20:14-15/

Oponent
Oponent
Zjavenie 20 kapitola 14-15 verš uvádza:

"A smrť a peklo boly uvrhnuté do toho ohnivého jazera. Toto ohnivé jazero je tá druhá smrť. 15 A jestli niekto nebol najdený zapísaný v knihe života, bol uvrhnutý do ohnivého jazera."

Ako rozumiete týmto slovám?
Je "ohnivé jazero" druhé peklo?
Alebo symbolizuje len zničenie?
Ak je "ohnivé jazero" skutočne miesto večných múk,
môže smrť a peklo trpieť?
Čo je druhá smrť?
Ak je "druhá smrť", ktorá je prvá?
Budú hriešnici v "ohnivom jazere" pri vedomí?