Pavol proti Platónovi v otázke vzkriesenia.

Oponent
Oponent
Publikácia -Immortality of the Soul or Resurrection of the Individual: St. Paul’s View with Special Reference to Plato (Nesmrteľnosť duše, alebo vzkriesenie jednotlivca: Náhľad sv. Pavla so zvláštnym zreteľom na Platóna), ktorá bola schválená arcibiskupom Gréckej pravoslávnej cirkvi Severnej a Južnej Ameriky. /r.1974/....po rozbore povahy vzkriesenia v biblických textoch a po rozbore helenistických vplyvov toho obdobia ,dochádza autor k tomuto záveru:

„Platón učí, že duša pokračuje v nekonečnej a večnej existencii oddelene od tela. Pre Platóna je duša vo svojej vrodenej a vnútornej podstate nesmrteľná... Sv. Pavol takýto názor ani neučí, ani to nežiada...

Apoštol Pavol sa nezaoberá nesmrteľnosťou duše či ducha ako samostatných a odlišných častí, ale vzkriesením celého súboru duše a ducha človeka v dôsledku Kristovho vzkriesenia. Pavlovo ponímanie toho, akú podobu budú mať ľudia pri vzkriesení, nemá nič spoločné s oživením mŕtvych tiel z hrobu.

Jeho ponímanie vzkriesenia tela možno lepšie vyjadriť ako Božou mocou uskutočnenú premenu, opätovné stvorenie a rekonštitúciu celého človeka ako jednotného celku, tej istej osoby, osobnosti, psychosomatického organizmu, presne zodpovedajúceho jedinca s duševnými a telesnými vlastnosťami. Naše budúce vzkriesenie sa neuskutoční ako niečo, čo nám prirodzene patrí, ale ako vzácny Boží dar.“
Toľko citácia.
Teda, je to logická a biblická úvaha,verzia. Teda nič nové pod slnkom pre ctiteľa Božieho slova.
Kristus nikdy totiž neučil,že smrť hmotného tela prežíva nejaká nehmotná časť. Učil a hlásal o vzkriesení. Súhlasíte s tým?
Oponent
Oponent
Jsuc,je teda spomenuté- "opätovné stvorenie a rekonštitúcia celého človeka",....klonom?
Asi sotva, ak vieme čo je to klon?
spitfire
spitfire
Oponent
Teologicky nedokážeš zpochybnit jinou teologii. Teologicky tak nezpochybníš princip nesmrtelné duše.

Můžeš jí zpochybnit tak jak to udělal Sean Carrol pomocí fyziky.
I tímto způsobem se ti to nepodaří úplně. Dokážeš jen zpochybnit některé výroky a závěry kolem existence nesmrtelné duše. Ty ale mohou být mylné v obou případech jak z pohledu fyziky, tak i z pohledu podstaty existence nesmrtelné duše.
Roger Penrose obhajuje něco jako existenci nesmrtelné duše, byť v tom jeho podání to není úplně původní koncept existence nesmrtelné lidské duše.
Oponent
Oponent
Stačí len trocha skúmať v histórií a každý jedinec zistí,že náuka o nesmrteľnosti duše je Grécka,filozofická náuka ,ktorú konvertovaní pohania našili na kresťanstvo.
Opakujem sa,....tvrdia to a priznávajú ,priamo i nepriamo mnohí kresťanskí učenci a teológovia týchto dvoch vyznaní./RKC a evanjelici/
A mnohí teológovia jednoznačne radia túto náuku ku Platonovi,novoplatonizmu/Gréckej filozofií/. Pozri trebárs Jostein Gaarder/Dejiny filozofie-Sofiin svet/,str.183 a pod.
Citujem: Augustínovo kresťanstvo je do značnej miery poznačené platónskym spôsobom myslenia........Ale podla kresťanstva v človeku nie je nič-napríklad ľudská duša-,čo by bolo nesmrteľné. Cirkev verí v zmŕtvychvstanie tela a večný život." /str.168/
Augustín aj v iných veciach zdeformoval kresťanské učenie, a pretvoril ho na "kresťanskú,pohanskú filozofiu".
spitfire
spitfire
Oponent
To co uvádíte je jenom přehled.
Nezastáváte žádnou jasnou pozici ze které by vaše zpochybnění nesmrtelné lidské duše bylo možné.

Kromě toho odkazujete na lechtivou literaturu: Jostein Gaarder, Sofiin svět. Proti tomu lze jako obranu vytáhnout Honzíkovu cestu, což je jen komentář k obsáhlejšímu fundamentálnímu dílu Malý Bobeš.
Oponent
Oponent
Nie,nesúhlasím! Odkazoval som vo svojich témach aj na jednoznačné biblické texty.
Napríklad v téme:"Čo bude vzkriesené,ak duša je nesmrteľná"?
Už na letmý pohľad,každému by malo byť jasné,že "náuka o nesmrteľnej duši a Kristova náuka o vzkriesení" sú dva nezmieriteľné protiklady, a iba jedna z týchto náuk môže byť správna!
Ak sa pokúsite odpovedať na nadhodenú otázku,zistíte, ktorá náuka je správna?
Samozrejme,že mnohí sa pokúšajú dostať hmotné telo do neba ,a že ono bude vzkriesené, ale to Biblia jednoznačne zamieta. A je úplne jasné,prečo? A aj tak by to nebolo vzkriesenie,ale iba zhmotnenie.
Na čo by vám v nebi bol konečník,ak keď "oslávený"?/preduchovnený/
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Kor.15:50 "Hovorím však, bratia, že telo a krv nemôžu byť dedičmi Božieho kráľovstva, ani porušiteľnosť nebude dedičom neporušiteľnosti."

A nasilu hmotné telo do neba nenatlačíme! To by bolo ako s tým Sizyfovským balvanom.
A odkaz od Gaardera, je len jeden náhľad z mnohých,ako je to s tou nesmrteľnou dušou, o ktorej nie je ani jeden text v celom Písme. Ani len nepriamy! A tak by som to neporovnával s Malým Bobešom. Aby sme mu nekrivdili.
spitfire
spitfire
"Nie,nesúhlasím! Odkazoval som vo svojich témach aj na jednoznačné biblické texty."

To nejste první ani poslední. Vlastní teologií nevyvrátíte jinou už zavedenou teologii. Komu co přinese vaše odkazování na biblické texty, když v tom nemáte žádný propracovaný systém? Pakliže jste přesvědčen, že vlastníte propracovaný teologický systém, tak hurááá, je nepravděpodobné, že by jste nenašel jeho další oddané stoupence, pakliže to není jen účelový obsah k hejtování jiné teologie odlišné od té vaší.
Oponent
Oponent
Biblia je viac ako "prepracovaný systém".
Ale k téme "pekla",..."nesmrteľnosti duše",netreba ani hlboký biblický výskum,lebo tieto náuky sú už na prvý pohľad nesprávne,nelogické a sú v protiklade s Bibliou.nebiblické.
A ja nemienim zakladať cirkev a mať nasledovníkov. Kresťania nasledujú Krista, a ten ako hlava cirkvi tu na zemi musí mať svoj ľud,svoju cirkev. Ale tí ,čo učia odlišne ako on,to nebudú,...to je logický a biblický predpoklad.
A je len jedna "teológia", a to je teológia Písma. A tá je len jedna.
A citoval som v téme o "večných mukách",.....prepracovaný systém pána Moskalu a jeho rozbor v otázke pekla a tiež nesmrteľnej duše. Lebo to sú spojené nádoby, u tých čo veria v nesmrteľnosť duše.

Rád poslúžím prepracovaným systémom...:https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwio2YOX0MjfAhVNzqQKHdbyAYAQFjAAegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.advent-orion.cz%2Fedokumenty%2F%3Fstahni%3D114%26typ%3Dpdf&usg=AOvVaw1ELmHASAydrHs3MQozjnYL
Oponent
Oponent
A sú len dve alternatívy,....bud peklo ako miesto večných múk existuje alebo nie.
A čomu uveríme,....tak to bude mať zásadný dopad na náš život,šťastie a podobne.
To nie je len akademická otázka,....ale zásadná!
Pavel_Jan
Pavel_Jan
@Oponent
„A sú len dve alternatívy,....bud peklo ako miesto večných múk existuje alebo nie.
A čomu uveríme,....tak to bude mať zásadný dopad na náš život,šťastie a podobne.
To nie je len akademická otázka,....ale zásadná!“

– ano to má zásadní dopad. Pokud nevěříš ve věčné peklo, tak si můžeš hřešit do konce života v maximální míře. Nač si "ztěžovat" život přikázáními? Nač být křesťanem?
Jak je vidět, tvoje křesťanství je naprosto nelogické.

P.S. Příště až budeš zas tvrdit o katolické theologii co se týče pekla, že je nelogická, tak se to pokus nějak logicky prokázat. Takhle to je obyčejná manipulace.
Oponent
Oponent
Hrešia tí,ktorí veria v peklo. Pretože ,kto by miloval takého Boha?
Pohnútkou byť dobrým človekom nie je strach z pekla ,....ale láska k Bohu.
A láska sa s peklom bije, a touto náukou len ubližujeme Bohu a aj sebe.
Pavel Jan, ty absolútne ignoruješ tie logické,historické a biblické dôkazy ,ktoré nadovšetko vyvracajú náuku o pekle. A ja som mnohé už predložil. A stále sa len opieraš o všeobecné tvrdenia a o učenie tvojej cirkvi.
A Biblia je pasé!
Prečítaj si trebárs toho Moskalu,...ten pekne vysvetľuje absurdnosť a ne- biblickosť danej náuky.
A on systematicky vo svojej rozprave všetky vaše výlevy o pekle vyvracia,.....ako Písmom ,tak logikou.
Ak by Boh trestal vo večnom pekle,....tak by to bol zvrátený Boh. A ja v takého Boha neverím a neveril by som.
RKC aj preto upaľovala ľudí, pretože len napodobnila nesprávnu predstavu pekla,ktorú ona pripísala Bohu.
A pritom výraz peklo by v Biblii ani nemal byť,....ale podsvetie/ríša smrti/. A to je úplne niečo iné. Peklo/dané slovo/ patrí do pohanskej mytológie.
V časopise Theology autor jedného článku napísal,že "v kresťanskom učení,na jeden diel kresťanského učenia ,pripadá deväť dielov pohanského učenia". A tým myslel ,katolícke učenie. A to nebola nadsázka, ale pravdivé tvrdenie.