Je Bohu prijateľné akékoľvek náboženstvo?

Oponent
Oponent
Matúš v 23 kapitole 15 verši píše:
"13 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi! Sami doň nevchádzate, a tým, čo vchádzajú, vojsť nedovolíte. 14 15 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo obchádzate more i zem, aby ste získali jedného novoverca, a keď sa ním stane, urobíte z neho syna pekla dva razy horšieho, ako ste sami!"
Aké plynie z tohto textu poučenie?
Ja som porozumel ,že ak nejaké nesprávne náboženstvo/akým boli aj neverní židia v 1 storočí/ sa snaží získať nejakého inoverca, neveriaceho,.....tak ho svojim falošným učením urobí hodným zničenia,horším dvakrát ako bol predtým.
Ježiš už predtým nazval náboženských vodcov Izraela ako "synov zničenia"., a poukázal,že ich uctievanie je márne a zbytočné,....dokonca škodlivé. Mat.15:6-:9
Prečo je potom toľko kresťanských skupín,....ktoré často učia odlišné náuky?
Je vari Kristus "rozdelený"? 1 Kor.1:13
jk-s
jk-s
"Prečo je potom toľko kresťanských skupín,....ktoré často učia odlišné náuky?"

Protože názory na to, co podle Ježíše znamenají nebo naopak neznamenají například "věčná muka" (Mt 25:46), považuje tolik křesťanských skupin v celém tom povídaní za důležitou součást jádra sdělení?

Oponent
Oponent
OK,....a ako mám tomu rozumieť? Pretože súhlasím,že tvrdiť že Boh trestá hriešnych ľudí po celú večnosť v pekle,a tvrdiť,že "plat za hriech je smrť" sú dve ,ale veľmi odlišné veci. Ak Boh netrestá v pekle,tak sotva ak to o ňom tvrdím, by mu bolo príjemné. Naopak,asi by konal v zmysle slov:

"Keď Pán dohovoril tie slová Jóbovi, povedal Temančanovi Elifazovi: "Môj hnev vzkypel proti tebe i proti tvojim dvom priateľom, lebo ste o mne nehovorili pravdivo ako môj služobník Jób.,8 Nuž vezmite si sedem býčkov a osem baránkov, choďte k môjmu služobníkovi Jóbovi a obetujte za seba celopal! A môj služobník Jób sa za vás pomodlí. Na neho budem mať ohľad a nepostihnem vás súžením, lebo ste o mne nehovorili pravdivo ako môj služobník Jób." Jób 42 kapitola.

A z tejto správy a z iných je úplne zrejme,že k Bohu "nevedie veľa ciest" ,ale iba jedna. Vždy tomu tak bolo!
jk-s
jk-s
"OK,....a ako mám tomu rozumieť?"

Jak chceš. Otázka zní, jestli to za jasné a důležité sdělení vůbec považoval Ježíš, jestliže se někde píše o věčném (sic!) utrpení (sic!) a jinde o druhé smrti.
Oponent
Oponent
Uvažujme logicky. Ak máme "spoznať pravdu",....môžme si ju vysvetľovať rôzne?
To by už potom niečo nebola pravda. Ježiš nás nenechal v nevedomosti, A povedal,že "pošle ducha a ten nás uvedie do celej pravdy".
Problém bol vždy ten,že Boží ctitelia ako v minulosti,tak aj dnes odpadli od tejto pravdy,stali sa neverní. Celá biblická história to potvrdzuje.
A ak poznáš históriu židov,tak musíš vedieť ,že stačil iba malý odklon od pravdy a prišli veľmi ťažké dôsledky!
A tak je to aj s peklom. Sotva Boh sa bude priaznivo pozerať na tých,čo učia a veria ,že Boh je sadista,kat,mstiteľ.
jk-s
jk-s
Tragikomické na tom všem je hlavně to, že do té takzvané pravdy evangelia zahrnuje kdekdo kdeco, o čem se Ježíš pravděpodobně nevyjadřoval jednoznačně tak, jako by to považoval za podstatné.
Podle svatopisců ovšem o věčných mukách mluvil (aniž by tím asi chtěl říci, že jeho Otec na nebesích je sadista).
Oponent
Oponent
Nie,....náuka o pekle prišla s nebiblickou náukou /Gréckou/o nesmrteľnej duši.
A nastal problém-kam s hriešnymi nesmrteľnými dušami? Tak sa muselo vynájsť skladisko týchto hriešnikov.
Už nestačilo to,ono biblické: "Plat za hriech je smrť".
Sigis, väčšina ľudí podľa Písma nebude zachránená, vieš si predstaviť fakt,že ak ukradnem susedovi kozu,že budem za to večne trpieť v pekle? Vieš čo je nekonečno? Je to úmerné môjmu prečinu/uviedol som príklad/?
Mohli by sme tvrdiť ,že Boh je láska, že je spravodlivý, rozumný? Asi sotva!
Náuka o pekle strašne,ale strašne dehonestuje Boha a biblickú pravdu.
A mohol by som ti citovať mnohých vzdelancov/aj z radov kresťanov/ ktorý sa vyjadrujú na tému pekla. Tí používajú veľmi silné slová,lebo v takého Boha by som ja/a ani oni/ nikdy nechcel veriť.
jk-s
jk-s
A to tě nutí zavírat oči před tím, že Ježíš (v podání novozákonních textů) o mluvil o věčných mukách?
Oponent
Oponent
Nie,....pretože chápem obraznú reč Písma. Ak by som mal brať doslovne isté pasáže z Písma,tak by z toho bol poriadný mišmaš.
Oheň symbolizuje v Písme zničenie,nie večné muky. Tiež,aj nohí učenci rozoberajú dané slová o "mukách",....ale aj tie majú iný význam.
Ježiš raz svojim učeníkom povedal: „Prišiel som, aby som zapálil oheň na zemi.“ ​(Lukáš 12:49)
Zrejme mi dáš za pravdu,že to Ježiš myslel obrazne a vieme ako,.....určite nechodil s plameňometom.
Komické je aj to,že ak Peter hovorí tiež obrazne o "spálení zeme",že to mnohí berú doslovne.
A nevadí im,že Biblia hovorí,že "zem bude večne"a aj "mierni ľudia na nej"! A nikde ani v Písme sa nedočítaš ,že Boh zmenil svoje predsavzatie so zemou a ľudmi. Iz.55:11
Teda,...mám zato,že "oči zaviera niekto iný".
jk-s
jk-s
"pretože chápem obraznú reč Písma. "

V případě, že Ježíš mluví o věčných mukách, zní slova o obraznosti legračně.
Oponent
Oponent
Asi tak ako "Ježiš zapálil oheň na zemi"? Tak si to myslel?
Hádaj,prečo som dal článok o tej "druhej smrti a pekle"?
Ak má byť "peklo a smrť vhodené do ohnivého jazera,čo je druhá smrť",.....čo to podla teba znamená? To,že peklo bude a aj smrť stále? Zjav.20:14-15
Alebo to máme chápať tak ,že jedno peklo bude vhodené do druhého,a to prvé peklo a smrť budú tam večne trpieť? To ti nie je smiešne? Alebo peklo ako miesto večných múk sa vám tak páči,že budete v neho veriť ,aj keď to odporuje všetkému na svete,nielen Písmu a logike?
A zaiste aj budeš vedieť odpovedať,prečo sa trpiaci Jób modlil aby šiel do "pekla",keď trpel?
Chcel aby ešte viac trpel/bol masochista/,alebo chcel v "ríši smrti" ukončiť svoje trápenie,teda aby zomrel a netrpel? Jób 14:13
Uznávaný biblista-John R. W. Stott z Británie píše, že „Písma poukazujú na úplné zničenie a že ‚večné muky pri vedomí‘ sú tradíciou, ktorá sa musí skloniť pred zvrchovanou autoritou Písma“. — Essentials — A Liberal-Evangelical Dialogue.
jk-s
jk-s
Jestli jste vsugeroval sám sobě, že Ježíš svou řečí o věčných (sic!) mukách (sic!) jistě myslel něco jiného a že je právě tento vám nepohodlný výrok jen obrazný, nic s tím asi nenadělám.
jk-s
jk-s
Díky za popovídání si :-)
Oponent
Oponent
Nie,.....sigis, vážim a ctím Ježiša a aj jeho Otca,....a viem,že tak morbídnu a odpornú náuku by nikdy nepresadzovali. Ak Biblia hovorí ,že "hriešnici už nebudú",...a "ani zlí ľudia",tak to nechápem tak,že budú v pekle. Chápem to v zmysle slov Biblie,celkového jej kontextu. Nielen pár sporných textov.
V Zjavení Jána sa tiež píše obrazne o "večných mukách",a k tomu sa vyjadril aj G. B. Caird v knihe A Commentary on the Revelation of St. John the Divine (Komentár k Zjaveniu sv. Jána Teológa), ‚jazero ohňa‘ znamená „zánik a úplné zabudnutie“.
K takémuto porozumeniu možno dôjsť ľahko, pretože Biblia o tomto jazere ohňa hovorí: „Toto ohnivé jazero znamená druhú smrť.“ — Zjavenie 20:14.
Peklo,miesto večných múk je nebiblické učenie ako aj náuka o nesmrteľnosti duše.Grécky hádes a biblický hádes sú tiež dve rozdielne veci. Tak ako aj Grécka duša a biblická duša.
Presné poznanie nie je "odmietanie nepohodlného učenia".Práve naopak.
Boh nedáva ľudom nôž na krk a nepodmieňuje to,aby ho všetci uctievali,lebo inak pôjdu do pekla! Teda,nenarúša našu slobodnú vôľu,neznásilňuje ju.
A ani ja nič nenarobím s tým,kto aj napriek biblickým a logickým faktom chce veriť v peklo.Želám pekný deň,večer.