Temné dejiny církve

Pavel_Jan
Pavel_Jan
Dogmata platí stále navzdory tomu, ať kdokoliv, třeba i sám papež, říká něco v rozporu s nimi. A dogma "mimo Církev není spásy" platí doslovně taky pořád. Jen jsem ti uvedl příklad, jak se člověk může i v okamžiku smrti stát katolíkem.
Tím ovšem netvrdím to, co mi opět podsouváš! Většinou je to tak: jaký život, taková smrt. A jaká smrt, taková věčnost.
Tedy kdo špatně žil, špatně i skončí. Přesto není vyloučeno, že i špatný člověk se nemůže na smrtelné posteli, nebo dokonce ve chvíli smrti obrátit.
Vysvětlení dogmatu "Mimo Církev není spásy" z roku 1924, abys viděl, že se nic neměnilo:
https://issuu.com/peter.emanuel.butora/docs/apologia___ili_s__stavna_obrana_z__/330
Oponent
Oponent
Pavol,....v RKC sa už zmenilo takmer všetko. Darmo mi tu niečo napíšeš. A je to dokonca staršieho dáta , ako nové vyhlásenia tvojej cirkvi! Mám ti ja nájsť aký mala postoj RKC k moslimom a aký má teraz? A kopu iných vecí, čo sa zmenili?!
Mne je to úplne jedno, ale to čo sa deje v RKC je totálny synkretizmus, interkonfesionalizmus,...svetová cirkev, ktorá zastrešuje aj šamanov vúdú!
-----------------------------------
Príklad: Tridentský koncil v roku 1545 -1563 vyriekol 233 prekliatí na tých, ktorí neuveria učeniu katolíckej cirkvi.

Napríklad sú to prekliatia za neuverenie v dogmy vyhlásené katolíckou cirkvou, a tie dogmy nie sú podložené Božím slovom, len im treba pod prekliatím veriť.

Prekliatie sa vzťahuje aj na tých, ktorí veria, že iba vierou je človek ospravedlnený (kánon 9)

Si prekliaty ak veríš že jedine vierou v Ježišove zásluhy máš odpustené hriechy (kánon 12)

Si prekliaty ak veríš, že uverením sa zmaže vina a dlh večného trestu a že ti už neostáva žiadna vina a trest ani v očistci (kánon 30)

Je prekliaty kto neverí v Ježiša skutočne prítomného telom a dušou, v eucharistii.

Kto neverí náuke RKC o spáse je prekliaty…

Stručne povedané – kto neverí učeniu Katolíckej cirkvi vyrieknutom na Tridentskom koncile, potvrdenom II vatikánskym koncilom, je prekliaty. Ale je tomu dnes tak? Nie! Opakujem....všetko sa zmenilo!
Ja som tuším aj sem dal to video - Duch Assisi, a už tam bolo jasné , k akým zmenám došlo?
Pápež Ján Pavol II na stretnutí v Assisi vyhlásil, že cez všetky náboženstvá možno dôjsť ku spáse. On v Assisi mal ohlásiť svetovým náboženstvám ale to, že žijú v blude, a jedine cez Ježiša Krista sa dostanú do neba. Spravil pravý opak- zradil Ježiša Krista a dal ho na roveň s náboženstvami šamanov, hinduistov, Budhistov, uctievačov hadov, ohňa, špiritistov, animistov… Pred nimi vyriekol: "Máme spoločného Boha". Jediného pravého Boha dal na roveň s démonmi. A to isté robí dnes František. Je toho celý internet, a určite to neuniklo. V Čechách nielen patriarcha Eliáš , ale i iní katolíci ho opakovane/aj Jána ,Pavla II/ označil za odpadlíkov.
A tak to porovnaj: Katechizmus Katolíckej cirkvi (KKC) článok 776, 846, 847.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Pápež Eugeň IV, Koncil z florencie, Bulla Cantate Domino, 1442, ex cathedra:...... „svätá Rímska Cirkev, založená na slovách nášho Pána a Spasiteľa, pevne verí, vyznáva a káže jedného pravého Boha – všemohúceho, nemenného a večného. – Otca, Syna, Ducha Svätého… Preto ona (Svätá Rímska Cirkev) odsudzuje, zavrhuje/odmieta, vyhlasuje anatemu, tomu kto je mimo Tela Krisového, ktoré je Cirkev, každému čo zaznáva opačné, alebo kontradiktujúce presvedčenie.“

Cantate Domino, 1442, ex cathedra (latinsky):

“Quoscunque ergo adversa et contraria sentientes damnat, reprobat et anathematizat et a Christi corpore, quod est ecclesia, alienos esse denuntiat.”
A teraz to porovnaj s týmto: http://sedevacentista.blog.pravda.sk/2019/02/04/vatikan-ii-zvazok-polopravd-a-lzi-cast-1-islam/ .... Vatikán II – zväzok poloprávd a lží: časť 1. Islám
----------------------------------------------------------------------------------------------
Aby som bol otvorený aj iným názorom pripájam vyjadrenia KBS:https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/nadej-na-spasu-pre-deti-ktore-zomreli-bez-krstu
-------------------------------------
II. Vatikánsky koncil vyhlásil a "zdôvodnil" tézu o jednej (jednotnej, jedinej)svetovej univerzálnej cirkvi, do ktorej rôzne vstupujú a majú vstúpiť ako všetci kresťania, tak aj veriaci nekresťanských náboženstiev, kde môže k spáse dochádzať rozličnými spôsobmi, podľa viery človeka.

Akým spôsobom koncil vyjadruje svoje revolučne učenie?

Obsahuje ho "Dogmatická konštitúcia o Cirkvi" (Lumen gentium - LG) - hlavný dokument koncilu a "Deklarácia o postoji Cirkvi k nekresťanským náboženstvám" (Nostra aetate - NA). Podľa Konštitúcie o Cirkvi (LG 13-16) koncil vyhlasuje, že ku "katolíckej jednote Božieho Ľudu" (tj. ku Svetovej Církvi) "majú účasť, alebo k nej smerujú rozličným spôsobom" všetci ľudia, "ktorí milosťou Božou majú byť spasení": aj všetci kresťania, aj "rozličným spôsobom" židia, moslimovia a iní, uznávajúci Tvorcu, ktorí ešte neprijali Evanjelium, aj tí, ktorí Boha len hľadajú, - ich všetkých zahŕňa Božia Prozreteľnosť, aj oni môžu "zdediť večnú spásu" (záver 13, čiastočne 14 a 15 a 16 Konštitúcie o Cirkvi - LG a základně tézy Deklarácie o nekresťanských náboženstvách - NA).
Toto učenie koncilu opakuje katolicky katechizmus (z roku 1992) aj pápež Ján Pavol II. vo svoje] knihe "Prekročiť prah nádeje" (r. 1994), ktoré vyjadrujú ofciálnu pozíciu Vatikánu.
Niekto by možno povedal,že, rímsko-katolíci považujú za záväznú podmienku spásy pre židov, moslimov a iných nekresťanov ich odstúpenie od svojej viery, prijatie kresťanstva a krst?

Nie, o tom sa nikde nehovorí !!! Naopak,......... zdôrazňujú sa rôzne spôsoby spásy !!!
---------------------------------------
Hovorí, že v tradicii (katolíckej cirkvi) sa oddávna zakorenila predstava ..... "o takzvaných semina Verbi (semenách Slova). Tieto semená sú vo všetkých náboženstvách". To jest, všetky náboženstvá v tej, či inej miere sú Bohom zjavené a je v nich už prítomný Ježiš Kristus ako Boží Syn, Boh Slovo (Logos). (LG - Svetlo národom, 13).
Pozri: .... (Pápež Ján Pavol II.: Prekročiť prah nádeje, 1995, str. 112-113).
JirkaB82
JirkaB82
Chvála Kristu!
Pavel_Jan, dám Vám dobře míněnou radu: Nemá cenu ztrácet drahý čas v diskuzi s Oponentem. Mnohem lepší je, se za něj pomodlit a nechat působit Ducha Svatého či Pannu Marii.... A on Vám tyto modlitby jistě rád modlitbou oplatí :-)

Mohl bych tady taky napsat svůj názor do Vaší diskuze, ale ze své zkušenosti vím, že v této fázi je to zbytečné a skoro k ničemu by to nevedlo. Ve výsledku jen ztráta času.

Buďte s Pánem Bohem!
Oponent
Oponent
Jirka,......ak mi môže niekto pomôcť, tak Boh ,teda Otec Ježiša Krista. Určite nie Mária.
Ja niekedy neprestávam žasnúť. Viem pochopiť, že mnohí nepoznajú ,že RKC už od svojho počiatku , nemala schválenie Boha /4 storočie/,.....ale ak nevidia ten súčasný rozklad RKC vo všetkých jej formách, tak potom neviem. Môže byť niekto tak duchovne slepý? Alebo Boh schvaľuje synkretizmus , modlárstvo a otvorený výsmech Jemu samému?!
Je viac videí ktoré poukazujú na ten "výsmech".http://www.youtube.com/watch?v=N8BitoCKzCA
http://www.youtube.com/watch?v=IaBMsEPjz4U

A spamätať sa,....na to je vždy čas. Dnes iba jedno náboženstvo učí pravdu o Bohu a šíri ju po celom svete, a tiež odkrýva náboženské lži, ktoré vedú ľudí do zatratenia.
Oponent
Oponent
Jirka,....skús napísať svoj názor. Ale nemôžeš zmeniť fakt, že "mimo RKC nieto spásy" už dávno neplatí! V minulosti , židia urobili omnoho menšie kompromisy a Boh ich ničil, trestal a nakoniec aj zavrhol ako duchovný národ.Môže byť iba jedno pravé náboženstvo a RKC to nikdy nebola!
Duchovne mŕtva "TRETINA ZEME" zo Zjavenia 8 kapitoly , je trinitárske kresťanstvo, ktoré v čase spĺňania tvorilo presnú tretinu zeme. https://milano.blog.pravda.sk/2019/05/03/hadanka-zivota-a-smrti/ .... a toto "kresťanstvo" je aj súčasťou "Veľkého Babylonu"! Preto je namieste z neho "vyjsť". Ide tu o život! https://milano.blog.pravda.sk/2019/11/21/moze-byt-falosne-nabozenstvo-ucenie-horsie-ako-samotna-neviera/
Vznik RKC: http://www.youtube.com/watch?v=N8BitoCKzCA

Komentář upraven .

Pavel_Jan
Pavel_Jan
@Oponent
Nedokážeš rozlišovat mezi neměnným dogmatickým učením ŘKC a tím, co se proti tomu např. dnes nebo i dřív dělo a děje. S 2VK se rozšířilo mnoho herezí, např. v souvislosti s pochybným dokumentem Nostra Aetate. Za tyhle všechny věci, které odporují neměnnému učení ŘKC, jsou zodpovědní jejich hlasatelé, ne já. V takové špatné době se má katolík přidržet toho, co katolická Církev učila vždy a všude, tedy neměnného učení.
Katolická Církev jako mystické Tělo Krista je už po mnoho let ničeno, stejně jako byl mučený Pán Ježíš. Ale KC zas povstane, jako vstal Kristus z mrtvých. Tohle je jen doba zkoušky a očisty. Blahoslavená A. K. Emmerichová to viděla.
Jak je vidět, nejsi to schopný rozpoznat a namísto toho jsi zdrhnul k sektě SJ.
Dost jsem se namáhal, dal jsem ti odkaz na to nejlepší vysvětlení dogmatu Mimo Církev není spásy, jaké znám. Dokonce v tvém rodném jazyce. Tady to asi na radu JirkaB82 skončím. Co je mi po tobě.
JirkaB82
JirkaB82
Chvála Kristu!
Oponente Váš vztah k Panně Marii mě nepřekvapuje. A svým příspěvkem jste mě jen utvrdil, že s Vámi nemá cenu diskuzi vést a je lepší se za Vás a Vám podobné pomodlit.
Odkazujete mě na video, kde je už ve druhé minutě chyba jako hrom. Což něco vypovídá o autorech toho videa. Takže jsem si ho dál ani nepouštěl. Nejhorší je totiž směs polopravd. A o Vás teď (pro mě nově) platí, že holt kdo chce argumentem bít, tak si nějaký argument (video, knihu, článek … ) vždy najde.
Cenu má jen taková diskuze, kde se argumentuje korektně a také věcně. I tak to může být velmi dlouhá diskuze na jejímž konci zůstanou obě dvě strany dál pevně zakopané ve svých názorových zákopech.

A pokud Vás trápí otázka spásy? Bůh je ten, který nás jednou bude všechny soudit. Jen je dobré se upřímně zamyslet, kde a skrze koho můžeme získat nejvíce milostí v tomto hříšném světě. Po smrti bude pozdě bycha honiti.

Buďte s Pánem Bohem.
Oponent
Oponent
Jirka,.....nestotožňujem sa na 100% s danými videami, ale niektoré čo som dal majú svoju výpovednú hodnotu. A poukazuje presne na to, o čom sa bavíme. Samozrejme, že chápem, že nemôžeš súhlasiť.
Lebo by si priznal fakt, že RKC nie je Božou cirkvou. A ak sú dva protichodné názory, náboženstvá,....tak je samozrejme, že nemôže byť oboje pravda.Otázka preto stojí: Kto má pravdu,...čo je pravda?
S "Máriou" som vysporiadaný, a nesúhlasím, že sa máme modliť k človeku, akokoľvek by bol dobrý. Lebo Mária bola dobrá a zbožná žena. To len niekto ju zneužil na modlárstvo. Je nemysliteľné sa modliť k inému, ako k Bohu. Dokonca sa nesmieme modliť ani k Ježišovi a nieto ešte k Márií! Ciel našej modlitby je Boh-Otec,....a Ježiš je "most", prostredník k danému "cieľu"!
A zistiť po smrti ,že som sa mýlil už nikomu nebude nanič.A chápem, že dnes nikto nepovie, že ide po "širokej ceste do zničenia", a že patrí k "plevelu" /k falošným kresťanom/. Ale niekto tam bude zaradený, a my musíme teraz zistiť , kde sa nachádzam a musíme mať plnú istotu poznania.
Ale opakujem sa,....falošné náboženstvo je na tom horšie ako samotná neviera. A je najtrestuhodnejšou časťou satanovho sveta. Tak tomu bolo aj v 1 storočí s vyvolenou cirkvou. A dnes sa všetko presne opakuje. Ten blog o tom sčasti hovorí! Teda, neplatí ,že "nejvíce milostí", sa dá získať u vás! Presný opak je pravdou. Duchovná smilnica zo Zjavenia 18,4 je spolok všetkých falošných náboženstiev, kde dominantným prvkom je práve RKC. A ak poznáš históriu, tak to musíš len potvrdiť. Darmo niečo zaobalíš do pozlátka,....alebo nebudeš chcieť poznať pravdu, fakty/strčíš hlavu do piesku/,.... raz príde ten deň "ktorý odhalí všetko"! Ale máš pravdu,....potom už bude neskoro. Dnes je ešte možné urobiť nápravu,....možno aj "zajtra", ale stále to bude ťažšie a raz "Pánov prijateľný rok" skončí!
Ale ak by si bol aj konkrétnejší, tak môžme ľahko zistiť čo sú to tie "polopravdy", alebo nepravdy.Ja sa k tomu nikdy nepripájam. A neusvedčí ma nikdy nikto pri klamstve. Ak vieš o niečom, skús.
Ale nie z daných videí, tie nie sú od nás. Skús hocijakú náuku a pochopíš, že Biblia pozná len jednu pravdivú reč.