Temné dejiny církve

Oponent
Oponent
To som už počul od viacerých. Mnohí to chceli riešiť tak,že budú len zberači ranených,kuchári a podobne. Proste v tyle a nebudú sa zapájať do zabíjania.
Ale ak nejaká krajina má 90% kresťanov,tak kto bude v prvej línií? Ateisti,inoverci ,alebo nejakí roboti?
Nie,takto to vo vojne nefunguje.
A kde čítaš v Písme ,že ..." že pro království z tohoto světa je zcela přiměřené se bránit" ?
Stačí to doložiť Písmom a budem ti veriť.
Ale mám zato,že nechápeš podstatu všetkého. Predstav si ak je kresťan novou osobnosťou pretvorenou láskou,tak jeho účasť vo vojne by zničilo všetko čomu verí a zmrzačilo aj jeho psychiku.
Ak silní muži,ateisti po účasti vo vojne trpia duševnými poruchami/PTS/, vieč čo by to urobilo so skutočným kresťanom?
Ale pochop,že to sa netýka matrikových,formálnych kresťanov,ktorých je väčšina ,ako tvrdí istý katolícky kňaz a štatistiky uplatňovania viery v praktickom živote. Ja hovorím o skutočných kresťanoch ,so živou vierou.
Ako jednotlivci sa môžme primerane brániť/zásada zo SZ/,ale to sa netýka vojny!
Tofl
Tofl
Temné dějiny církve ?
Myslím, že to je nikdy nekončící příběh.
Církev je neustále tajemná, jak dokládají poslední případy:

Jeptišky misionářky otěhotněly. Církev zjišťuje, jak k tomu došlo
https://www.novinky.cz/koktejl/clanek/jeptisky-misionarky-otehotnely-cirkev-zjistuje-jak-k-tomu-doslo-40302454
Kněží sexuálně útočí na jeptišky, připustil papež
https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/knezi-sexualne-utoci-na-jeptisky-pripustil-papez-40270695
Existuje to tady už dlouho, řekla polská abatyše o zneužívání jeptišek kněžími
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/existuje-to-tady-uz-dlouho-rekla-polska-abatyse-o-zneuzivani-jeptisek-knezimi-40271967
radim24
radim24
Sedmihlavá saň ta katolická církev. Zvrácenost, ďáblovo semeno.
Oponent
Oponent
"Zasiali búrku, zožnú víchricu"! Hold, každému sa vráti to, čo dával, zasial!
ponda
ponda
Tak to jste to těm katolíkům nandali. Blahopřeji!

Jen mi vrtá hlavou, kde je ta láska k nepřátelům?
Kde jsou základy slušnosti? Jste hosty na webu, který založili katolíci a většina účastníků jsou katolíci.
Ve Vaší komunitě je běžné přijít někam na návštěvu, urážet hostitele a vynadat mu???

Komentář upraven .

RealToltekDzehenuti
RealToltekDzehenuti
To že katolická církev není Svatá je zcela jasné ze Svatého písma. Kde je jasně psáno, že Svatá církev je bez poskvrny a její hlavou je sám Ježíš nikoliv farizejci v hábitech.
Pavel_Jan
Pavel_Jan
@RealToltekDzehenuti
Tak najdi na světě tu svojí „svatou církev bez poskvrny“. Nenamáhej se, žádnou takovou v tom smyslu, jak tu předkládáš, na světě nenajdeš.
Ale jak může být v apoštolském Credu „věřím v jednu svatou...“? Snad nemusím už dál vysvětlovat, že je zřejmé, že svatost pravé Církve se vymezuje jinak, než jak sis představoval.
Katolická Církev je svatá protože:
jejím zakladatelem a její neviditelnou hlavou je Pán Ježíš Kristus, se kterým je trvale spojena
má svaté prostředky pro dosažení spásy svých členů (svaté učení, svaté svátosti) ad.

Ale pro to stačilo si vzít nějaký katechismus, např. Františka Tomáška:
74. Z čeho poznáváme, že naše Církev je svatá?
Že naše Církev je svatá, poznáváme z toho: Má svaté učení, prostředky k svatému životu a mnoho svatých, které Bůh oslavil zázraky.
RealToltekDzehenuti
RealToltekDzehenuti
Ano, najdu. Je to Kristův Svatý sbor jejíž je hlavou a není pochyb, že tam budou Svatí i z řad katolické církve.
Pavel_Jan
Pavel_Jan
@RealToltekDzehenuti
Ukaž, kde ho máš. Nikde. Když si přečtu pasáže z Písma sv., které mluví o Kristově Církvi, vyplývá z toho, že to musí být viditelná společnost s daným hierarchickým zřízením, se svěřenou autoritou a mocí atd.
RealToltekDzehenuti
RealToltekDzehenuti
21Podřizujte se jeden druhému v bázni před Kristem: 22Ženy, podřizujte se svým mužům jako Pánu, 23neboť muž je hlavou ženy, jako je Kristus hlavou církve; on je zachráncem těla.
RealToltekDzehenuti
RealToltekDzehenuti
24Ale jako církev je podřízena Kristu, tak i ženy ve všem svým mužům. 25Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ni vydal, 26aby ji posvětil, když ji očistil vodní koupelí v slovu, 27aby sám sobě postavil slavnou církev, která by neměla poskvrny ani vrásky ani čehokoliv takového, ale byla svatá a bezúhonná.
RealToltekDzehenuti
RealToltekDzehenuti
1Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, svatým v Efesu a věrným v Kristu Ježíši: 2Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. 3Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebeských věcech v Kristu. 4On si nás v něm vybral před založením světa, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří v lásce, 5když nás podle zalíbení své vůle předurčil sobě k synovství skrze Ježíše Krista 6ke chvále slávy jeho milosti, kterou nás obdařil ve svém milovaném Synu.
RealToltekDzehenuti
RealToltekDzehenuti
12Obrátil jsem se, abych viděl hlas, který se mnou mluvil. A když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů 13a uprostřed těch svícnů někoho jako Syna člověka, oděného dlouhým rouchem a přepásaného zlatým pásem až k prsům. 14Jeho hlava a vlasy byly bílé jako bílá vlna, jako sníh, jeho oči jako plamen ohně; 15jeho nohy podobné bronzu rozžhavenému v peci a jeho hlas jako zvuk mnohých vod. 16A ve své pravici měl sedm hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč a jeho tvář jako když slunce září ve své síle. 17Když jsem jej spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý. I položil na mne svou pravici a řekl: „Neboj se. Já jsem první i poslední, 18ten Živý. Byl jsem mrtvý, a hle, žiji na věky věků. Amen. Mám klíče smrti i podsvětí. 19Napiš tedy ty věci, které jsi uviděl, a ty, které jsou, a ty, které se mají stát po nich. 20Tajemství těch sedmi hvězd, které jsi spatřil na mé pravici, i těch sedmi zlatých svícnů: Sedm hvězd jsou andělé sedmi sborů, sedm svícnů je sedm sborů.“
spitfire
spitfire
Drogy a sexuální otrokyně. Kluci z islámského státu vědí co je dobré.
Oponent
Oponent
Ponda,......poukázanie na fakt, že každý hriešnik bude niesť zodpovednosť za svoje zlé správanie , nie je nenávisť! Len konštatovanie faktov. Samozrejme,....nadávať by sme nemali, nakoľko potom sami porušujeme zásady lásky. Ale na druhej strane, treba si uvedomiť, že tak ako v minulosti niekto "zatváral dvere niekomu do Božieho kráľovstva", tak aj dnes to niekto robí svojou nevernosťou a nebiblickým učením, a to tiež nie je láskavé! Hádaj, prečo má neviestka zo Zjavenia takú veľkú "krvnú vinu", ako aj náboženskí vodcovia z 1 storočia?
Oponent
Oponent
Pavel-Ján....mýliš sa. Citujem.... "Již v roce 1939, kdy začala druhá světová válka, časopis Útěcha citoval slova protestantského duchovního T. Bruppachera: „Zatímco lidé, kteří se nazývají křesťany, v rozhodující zkoušce křesťanství selhali, tito neznámí svědkové Jehovovi jako křesťanští mučedníci zaujali neochvějný postoj proti nátlaku na svědomí a proti pohanské modloslužbě. Historikové budoucnosti budou muset jednoho dne uznat, že ten, kdo jako první povstal proti zuřivosti nacistického démona, nebyly velké církve, ale tito pomlouvaní a vysmívaní lidé . . . Odmítli uctívání Hitlera a hákového kříže.“Susannah Heschelová, profesorka judaistiky, nalezla církevní dokumenty, které dokládají, že luteránské duchovenstvo nejen bylo ochotno, ale dokonce dychtilo podporovat Hitlera. Profesorka řekla, že prosili o výsadu vyvěsit hákový kříž ve svých kostelech. Výzkum profesorky Heschelové ukázal, že převážná většina duchovních nebyla kolaboranty z donucení, ale byli to nadšení zastánci Hitlera a jeho názorů o árijské rase.
Při svých přednáškách profesorka Heschelová dostává často od členů církve otázku: „Co jsme mohli dělat?“
„Mohli jste být jako svědkové Jehovovi,“ odpovídá profesorka.Christine Kingová, historička a rektorka univerzity v Staffordshire, v Anglii, popsala protivníky v tomto konfliktu takto: „Jeden [nacisté] obludný, mocný, zdánlivě nepřemožitelný. Druhý [svědkové] velmi, velmi nepatrný . . . pouze s vírou, bez jakékoli jiné zbraně . . . Svědkové Jehovovi morálně zvítězili nad mocí gestapa.“
Alebo,..... https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_xP3hh-vlAhVRLVAKHYkvBhYQFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Flegacy.blisty.cz%2Fart%2F23325.html&usg=AOvVaw2cmo17BIQ137_arsKs_9nb
Pavel_Jan
Pavel_Jan
@Oponent
Tohle se netýká katolické Církve (luteráni a jiní protestanti do ní nepatří). Možná pár jednotlivců z řad katolíků selhalo v tomhle temném období. Papež Pius XI. vydal už v roce 1937 encykliku Mit brennender Sorge, která odsuzuje nacismus.
Takže jsi na omylu ty.
Oponent
Oponent
Ján Pavol,....to naozaj píšeš, že "len pár jednotlivcov, katolíkov"? Počas celých dejín, sa takmer všetci zapájali do vojen, zabíjania a naopak, iba pár jednotlivcov odmietlo tak konať!
Friedrich Heer, římskokatolický profesor dějin na vídeňské univerzitě, připustil: „Je nepopiratelnou skutečností, že v německých dějinách se kříž a hákový kříž stále více sbližovaly, až hákový kříž hlásal vítězství z věží německých katedrál, prapory s hákovým křížem se objevily kolem oltářů a katoličtí i protestantští teologové, pastoři, příslušníci církví i státníci vítali spojenectví s Hitlerem.“
Tiež, rímskokatolický profesor Gordon Zahn napísal:...... „Německý katolík, který se na své náboženské představitele obrátil o duchovní vedení a pokyny ohledně vojenské služby v Hitlerových válkách, dostal prakticky stejné odpovědi, jaké by dostal přímo od nacistického vůdce.“
Skutočnost, že katolíci ss poslušne riadili podla pokynov svojich církevných vodcov, pastierov, doložil opäť profesor Heer. Napísal: „Německých katolíků bylo přibližně 32 milionů — z toho 15,5 milionu bylo mužů — a jen sedm [jednotlivců] otevřeně odmítlo vojenskou službu. Šest z nich bylo Rakušanů.“ Z danéj stránky pre objektivitu ešte citujem: "Nedávné doklady ukazují, že několik dalších katolíků a také protestantů se z důvodu náboženského přesvědčení postavilo proti nacistickému státu. Někteří za to dokonce zaplatili svým životem, zatímco jejich duchovní vůdci se zaprodali Třetí říši."
A to, čo som napísal je len kvapka v mori z toho , čo niekto napáchal. Ono to totiž nebolo len o "2 svetovej vojne", ale počas celej histórie "kresťanstva", ktoré zabudlo na prikázanie lásky a že "máme milovať aj nepriateľov"!
radim24
radim24
Ohledně Německa, to bylo tak, že komunisti a socialisté a intelektuálové šli do koncentračních táborů (Němci) - stejně tak kdokoliv, kdo nesdílel nacistický pohled na svět. Co se s nimi dělo pak nevím, ale chápu to tak, že makali dokud nepadli.

Komentář upraven .

radim24
radim24
"Ako mám naplniť Kristov zákon a milovať svojho blížneho, ak idem do vojny a tam ho zabijem?!"
Nejdříve je třeba definovat, kdo je bližní. Toto slovo řecky znamená blízký člověk, např. soused. Ne ve smyslu, že je to obyvatel jiné země, ale že bydlí blízko tebe, například naproti tvému domu.

Bratr se pak překládá podle kontextu, o čem je řeč, obvykle se tím myslí pokrevně zpřízněný člověk, sourozenec nebo člen téže komunity. Vztahovalo se to na židy. Židé nežili s pohanama dohromady, odjakživa se oddělují a oddělovali. Pro tebe nevěřící člověk není bratr, bratrem je pro tebe člověk, který věří ve stejnou věc. Katolík pro tebe není bratr, protože neuctívají pravé evangelium - je to člen katolické sekty a jako takový je pro tebe jako pohan - souvisí s tím Pavlovo upozornění 1 Korintským 5:5 - tam vyzývá, že toho člověka mají zavrhnout. Důkaz Janova zakořeněného židovství je zde:

2 Janův 1:9 "Žádný, kdo odstupuje a nezůstává v Kristově učení, nemá Boha; kdo zůstává v Kristově učení, ten má Otce i Syna. Přichází-li k vám někdo a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu, ani ho nezdravte. Kdo totiž takového zdraví, účastní se jeho zlých skutků."

Zcela v duchu židovského nařízení oddělovat se od pohanů. K tomu Pavel i Jan důrazně nabádají, tzn. potvrzují tím, že SZ nebyl zrušen, nýbrž se jím stále máme řídit. Podobně Ježíš - Bližní ani bratr pro nás není někdo, kdo nekoná Pánovu vůli a kdo šíří falešné evangelium, pokud se však někdo odkloní, máme ho nejdříve upozornit a snažit se mu domluvit! Teprve když neposlechne, máme ho zavrhnout jako pohana (to říká Ježíš v Matouš 18:17).

Pro tebe tedy není bližní ani bratr někdo, kdo nekoná Pánovu vůli a kdo šíří falešné evangelium.

Komentář upraven .