Diskutuj o víře, ale i všedních věcech

Naslouchej a prohlub své pochopení skrze sdílení s ostatními. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Diskuze » Církev, liturgie

Hľadám farára, kresťanského, poradíte mi prosím?

« Předchozí 1 2 Následující »
@Oponent
Pokud tvrdí jakákoliv publikace to, co Ferraris, tak se jedná o argumentační faul (slaměný panák). Jednoduše lež.

Na komentování dalších jehovistických bludů už nemam nervy, ať ti to vysvětlí někdo jiný.
"Posledná hodina" čistého uctievania!
-------------------------------------------------
Hádaj,prečo Písma mnohými textami ,znázorneniami poukazujú na fakt,že "v čase konca bude obnovená,očistená a zhromaždená Kristova cirkev"? Iz.2:2,. Daniel 12:9-10,. Mat.24:31,. Ef.1:9-10,. 2
Sol.2:1,3
A čo ti napovedá podobenstvo o " o kúkoli medzi pšenicou"?
Tu je zrejme,že už po smrti apoštolov bol satanom zasiati tento kúkoľ,burina/falošní kresťania/ medzi pšenicu/pravých kresťanov/.
A ako sa tam uvádza:...."Nechajte oboje rásť až do žatvy."
Teda, už v dávnej minulosti prebehlo odpadnutie, a až v konečnej časti dní/pri druhom príchode Krista/ mala byť oddelená,a zhromaždená pšenica, od kúkoľu./žatva/
A až vtedy mali byť praví kresťania rozpoznateľní od kúkoľu-"Vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho Otca."
Aj Pavol to potvrdzuje v Skutkoch 20 kapitole...." Ja viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás draví vlci a nebudú šetriť stádo. 30 Ba aj z vás samých povstanú muži, čo budú prevrátene hovoriť, aby strhli učeníkov za sebou."
A sotva jeho slová-"po mojom odchode" možno vztiahnuť na nejakú neskoršiu dobu,ale stalo sa to tesne po smrti apoštolov. To potvrdzujú aj iní pisatelia Písma.
---------------------------------------------------------------------
Teda,nebude to grafikou,....ale porozumením!
Pavel Ján,.....vlastné výroky katolíkov o "pápežovi", a jeho tituly ,ktoré si dali sami,....nie sú "jehovistické bludy".
Nehádž niečo na niekoho,kto s pápežstvom a jeho kultom nemá nič spoločné. A to sa týka aj protestantských cirkví,ktoré obdobne poukazujú na nete , o danom kulte pápeža a jeho neskromných tituloch.
A opakujem sa......máš internet a pozri sa, a zistíš,že sami ste tak tituloval svojho veľkňaza!
A nebol to len "chudák" Ferraris.
Nechcel som,ale predsa to dám sem z netu ale len menšiu časť.:

Kto alebo Čo je “Antikrist”?

Dovolím si opýtať sa vás: Tvrdili pápeži, že sú nad všetko, čo sa nazýva bohom, tvrdili, že sú ako Jahveh v chráme Božom, pokúšali sa dokázať, že majú božskú moc? Môžete si byť istí, že áno! Tvrdili, že sú viac ako králi a cisári. Nárokovali si vládu nielen na zemi, ale taktiež i v nebesiach a v pekle! Nárokovali si na atribúty a tituly, ktoré právoplatne patria iba Jahvemu. Pri korunovácii pápeža Innocenta X., mu kľačiaci kardinál adresoval tieto slová: “Najsvätejší a najpožehnanejší otče, hlava Cirkvi, vládca sveta, ktorému boli zverené kľúče kráľovstva nebeského, ktorého uctievajú nebeskí anjeli, a ktorého sa obávajú brány pekla, Teba si zvlášť vážime, uctievame a obdivujeme!”

Moreri, známy katolícky historik, napísal: “Viesť vojnu proti pápežovi znamená bojovať proti Bohu, vidiac, že pápež je Boh a Boh je pápež.” Decius uviedol: “Pápež môže učiniť čokoľvek, čo môže učiniť Boh.” Pápež Lev XIII. v sebe v roku 1890 prehlásil: “Zvrchovaným učiteľom v Cirkvi je rímsky pontifik. Jednota myslí si preto vyžaduje – spolu s dokonalým súladom v jednej viere – podriadenie sa a poslušnosť vôli Cirkvi a rímskeho pontifika, ako voči Bohu samotnému.” V roku 1894 uviedol: “Zastávame na zemi miesto Všemohúceho Boha.” Aká rúhavá arogancia!

30. apríla 1922 v trónnej sieni Vatikánu, pred zhromaždením kardinálov, biskupov, kňazov a mníšok, kľačúcich pred ním na kolenách, pápež Pius XI povýšenecky prehlásil: “Viete, že som Svätý Otec, predstaviteľ Boha na zemi, zástupca Krista, čo znamená, že som Boh na zemi!” Neuveriteľné!

Pohanský rímsky cézar bol nazývaný “naším Pánom a Bohom”. Po stáročia bol rovnaký titul akceptovaný pápežmi. Na oblúku postavenom ako pocta pápežovi Borgiovi boli slová “Rím bol veľký za cézara, teraz je ešte väčší: Alexander VI. Vládne. Prvý bol človek: tento je boh!” Pápež Pius X., ešte ako arcibiskup benátsky, uviedol: “Pápež nie je iba predstaviteľom Ježiša Krista, on je samotným Ježišom Kristom, ukrytým pod rúškom tela. Hovorí pápež? Je to Ježiš Kristus, kto hovorí.”

Toľko úryvok!
Oponent napsal: Viete, že som Svätý Otec, predstaviteľ Boha na zemi, zástupca Krista, čo znamená, že som Boh na zemi!”

Nemáš pravdu!
@Oponent
Tituly papeže jsou v pořádku, k tomu jsem se nijak nevyjadřoval.
Tvoje bludy jsou: popírání Božství Pána Ježíše, popírání věčnosti pekelných trestů ad.

Promiň, ale už nemam sílu reagovat na kdejaké tvrzení vytržené z kontextu, kterých je na internetu tuny.

Komentář upraven .

Sigis.......Citoval som protestantský článok,.....treba to adresovať aj im. Ale ja s nim súhlasím,lebo som sa nespočetne veľakrát stretol s danými vyjadreniami. Vy odškriepite,že aj titul -Pontifex maximus/pohanský/ je len nepravda,nezmysel. Ale ja to akceptujem.
A uvedomujem si,že dnes už to o sebe pápeži netvrdia,.....ale ja som poukazoval na minulosť,a vtedy tomu tak bolo.
Ale odpovedz, kto je potom tým,kto sa "posadil v chráme Boha a robí sa bohom?" Komunisti,....ateisti,.......protestanti,.....slobodomurári,......
Pavel Jan,.......A "titul pápeža nie je v poriadku",.....lebo to Biblia netvrdí!
----------------------------
"Ani otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten v nebesiach." Mat.23:9

A Ježiš je boh.......ale nie Všemohúci. Ale Ježiš nie je bludár/ako to tvrdíte/,lebo on v celom Písme popiera to,že by bol rovný Bohu ,alebo ,že by bol Všemohúci Boh!

A je to iba tvoj ohoľ pohľadu, o tom ,kto vytrhuje z kontextu. A nie si sám,kto tak tvrdí.
Dnes je tu mnoho kresťanov,vykladačov,....ktorí samozrejme vždy tých druhých obviňujú,z toho ,čo aj ty.
Boh rozsúdi,......
Opoment:Ale odpovedz, kto je potom tým,kto sa "posadil v chráme Boha a robí sa bohom?"

To je jen taková metafora
@Oponent
Píšeš: „A Ježiš je boh.......ale nie Všemohúci.“
To je ale logický rozpor. Pán Bůh aby byl Bohem musí nutně mít všemohoucnost. Pokud dané jsoucno postrádá všemohoucnost, není to Bůh.

Ježíš Kristus je pravý Bůh.
„Já a Otec jedno jsme.“ (Jan 10, 30)
„Nečiním-li skutků Otce svého, nevěřte mi, jestliže však je činím a nechcete věřiti mně, skutkům věřte, abyste poznali a uvěřili, že Otec jest ve mně a já v Otci“ (Jan 10, 37-38)
„Nevěříte, že já jsem v Otci a Otec je ve mně?“ (Jan 14, 10)
+
http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=224
a) „Já jsem" jako odkaz na jméno Boží
K popisu této skutečnosti autor Janova evangelia používá různých vyjádření. Jedním z těchto vyjádření coby odkazu na spojení osoby Ježíšovy se jménem Hospodina je i vyjádření pomocí výroku „Já jsem" (řecky εγω ειμι). Nejzřetelnějším užitím tohoto výrazu v ústech Ježíšových je pasáž v 8. kapitole Janova evangelia, kde Ježíš suverénně sám sebe označuje za Boha, za „toho, který JE": „Amen, amen, pravím vám, dříve než se Abraham narodil, já jsem."[13] Že on sám sebe skutečně takto vnímal a že se takto i označil a že i jeho posluchači tento jeho výrok takto pochopili, naznačuje i reakce Židů, kteří „se chopili kamenů a chtěli je po něm házet"[14], neboť Ježíšův výrok chápali jako rouhání, obdobně jako v Jan 10,31n: „Nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání: jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh."[15]

Další výskyt Ježíšova výroku „Já jsem" můžeme najít např. v Jan 6,20 (a paralely v synoptických evangeliích) či v 18,5-6.

Komentář upraven .

Sigis,....teda ten "človek neprávosti",...."syn skazy",......"odpadlík",......"zločinec",......"ten kto sa prejavuje podvodnými znameniami,klamnými zázrakmi",.....a ktorého pán ježiš "zničí,zabije" pri svojom druhom príchode , je len metafora?
Teda, zničí metaforu? Sigis,vie čo je to "sila rozumu"?
Vieš,ťažko veriť,že metafora ,.....sa môže robiť bohom,......môže odpadnúť od pravdy,....posadiť sa v chráme,.....páchať neprávosť,......robiť klamné zázraky a znamenia......môže byť zabitá.

Pán Ježiš povedal....." Syn človeka pošle svojich anjelov a vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia a tých, čo pášu neprávosť," Mat.13:41
Teda,.....sú to ľudia,hriešnici ,čo páchajú "neprávosť", všeobecne ,ako uvádza Matúš, a v prípade 2.Sol 2:3 ide konkrétne o duchovenstvo falošného kresťanstva..
Pavel Ján,.....má satan "všemohúcnosť"? Nie! A predsa ho Biblia označuje za Boha.
Boli izraelskí sudcovia "všemohúci" ,lebo aj tí boli označení ako "bohovia". Ján 10:34,. Žalm 82:1,6,.
V katolíckej Biblii je aj Nabuchonodozor -"Veľký Boh",....bol vari aj on všemohúcim Bohom?
Čítal si dané slová:....:

" Lebo aj keď sú takí, čo sa nazývajú bohmi či už na nebi alebo na zemi - ako je veľa bohov a veľa pánov -, 6 my máme iba jedného Boha, Otca, od ktorého je všetko a my sme pre neho, a jedného Pána, Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko, aj my sme skrze neho." 1 Kor.8:5

Vidíš? Je "veľa bohov a veľa pánov", ale iba jeden je pravý Boh,a to Otec Ježiša Krista! Ježiš v danom texte je odlíšený od Boha Otca.

Teda,....slovo Boh,boh.....len poukazuje na mocnú autoritu. Iba Otec je v Písme označený ako Všemohúci Boh/Pantokratór, Šaddaj/

A aj v kresťanoch je Otec, a aj Kristus.....tak ako je Otec v Kristovi a predsa to z nás nerobí bohov.
"Ja som"/ego eimi/ nepoukazuje v NZ na Všemohúceho Boha,....ale je to len trinitárska úprava.
Založil som na to nové "vlákno",tému.
Niektorí trinitári poukazujú,že tu ide len o mesiánsky titul. S tým by som ešte mohol súhlasiť,ale v skutočnosti je to inak. Mesiášstvo Ježiša sa v Písme dokazuje niečim iným.
« Předchozí 1 2 Následující »