Křest dle Svatého písma

Baron
Baron
Voda je symbolem abstraktna. Symbolem toho co není hmatatelné a je těžko postižitelné. Symbol nekonečna. Představ si moře nebo oceán. Ale v biblickokřesťanském pojetí spíš symbolem života, to taky je pravda. Na druhou stranu voda dokáže ničit při povodních nebo také se v ní můžeš utopit. Pro námořníka který se během bouře spadne do vody je to téměř jistá smrt. Ve snech voda nebo řeka znamená emoce; řeka někdy odráží náš vztah s Bohem.

Ovšem i oheň dokáže zabíjet a ničit, vysát vzduch, udusit lidi, kteří uvázli v hořícím domě. Oheň byl symbolem války, násilí, mužské nadvlády, voda naopak znamením klidu, pokoje, uklidnění, ale i submise, podřízení, v neposlední řadě symbolem lidské duše.

Ještě jsou další dva živly.

Vzduch: hebrejsky Ruach znamená vítr či Duch. Bůh vdechl člověku život... Vzduch významově odpovídá životu a hlavně pohybu (pořiživuje oheň, ale oheň potřebuje zemi).

Země představuje zase vše co roste ze země. Ze země se dá stavět; dá se po ní chodit; pevná půda pod nohama, představuje jistotu; ale také zdroj živin pro rostliny jejichž plodiny člověk konzumuje. Země představuje oporu pro kořeny stromů a zároveň skrývá nový život i když povrch už byl spálen ohněm.

Komentář upraven .

desc
desc
4 živly 4 evangelia
já jen k tomu křtu, ať je člověk potopen, nebo pokropen, je to jen deklarace
symbolika tu myslím nehraje velkou roli, buď naleznu úzkou cestu, a nebo jdu po široké. tečka
Baron
Baron
Pokud by si nepodstoupil křest ale věřil by si v Ježíše a v Otce a plnil to co ti Ježíš přikázal, tak si už v podstatě zemřel, protože to Ježíš vyučoval:

"Amen, amen, říkám vám: Pokud zrno pšenice nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Ale pokud zemře, přinese mnoho úrody. Kdo má rád svou duši, ten ji ztratí, a kdo nenávidí svou duši v tomto světě, uchrání ji k věčnému životu." Jan 12:24-25 (Nemluvil jen o své smrti, ale i obecně)

Podobně také 1 Korintským 15:36.
desc
desc
tím mně chceš říci, když jsem byl "pouze" pokropen, jako mimino, tak je mi to prd platné ?
Baron
Baron
Z mého pohledu - křest mimina nemá žádný význam. Když zemře mimino nebo batole, jde rovnou do nebe za Ježíšem (ať je pokřtěné nebo ne). Nepotřebuje křest. Křest potřebují až starší děti nebo dospělí a měli by to dělat z rozhodutí následovat Ježíše. Tím říkám, že křest v podstatě znamená vyznání "Rozhodl jsem se skoncovat se svým starým životem a chci tě následovat, Ježíši." Malé dítě, které ještě o Bohu neslyšelo a nerozumí o čem je řeč a hlavně nemá žádné hříchy, nepotřebuje křest a jeho křest nenaplňuje smysl křtu tak jak byl dělaný v době počátku církve. Ale jak jsem psal výše, podstatné je jestli následuješ Ježíše a plníš jeho přikázání, to je důležitější než ten křest samotný.

Komentář upraven .

Oponent
Oponent
Baron máš pravdu,krst malých detí je nebiblický,nakoľko krst je spojený s vierou. A tú male mina nemôžu mať. Sú to spojené nádoby.
Krst je len symbol ,že sa oddávame Bohu, a novému životu,...ako aj píšeš.
Tak ako aj ten kto končí vysokú školu dostáva diplom/krst/, v skutočnosti ešte len nastupuje na svoju odbornú, profesnú dráhu. A je to viera,ktorá zmýva naše hriechy,dar od Boha.
Oponent
Oponent
Nie, krst pokánia je úplne niečo iné a týkalo sa to len židovského národa , ked Ján pripravoval "cestu" pre mesiáša. Kresťanský krst je niečo iné! A symbolizuje sa ním oddanosť Bohu, .... novej, nastúpenej ceste, .... ceste byť verným nasledovníkom Krista!
A krst sám o sebe nezachraňuje, .... a nemožno ani krstiť ani malé deti, nakoľko je krst spojený s poznaním Biblie a z toho vyplývajúcej viery!
A aj kresťanský krst v sebe zahŕňa "pokánie" a aj dalšie kroky!
Príklad: Dnes mnohí sú pokrstení ako batoľatá, a často už v dospelom veku nežijú absolútne žiadnu vieru a neveria v Boha! A môžu byť takíto ľudia prijateľní Bohu?
Ak áno, tak nemá význam hľadať Boha, ... namáhať sa , .... a viesť nejaký duchovný boj!
Ale tak to nie je! Skutočná a živá viera je potrebná k záchrane, .... a k tomu aj patričné skutky! "Lebo viera bez skutkov je mŕtva"!
ViliamGoga
ViliamGoga
Pravým křtem není křest na odpuštění hříchů ale křest Jana Křtitele a to křest k pokání ! My kteří jsme skutečně obdařený Duchem Božím nezvěstujeme odpuštění hříchů nýbrž pokání na odpuštění hříchů ! Je přeci psáno - V jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům počínajíc Jeruzalémem . Je třeba si nejprve uvědomit že pokání nečiní kdo byl zproštěn všech svých vin ale ten kdo hřích stále má ! V praxi to potom znamená že krev Kristova nedovede sprostit všech vin stejně jako to nedovede ani krev býků a kozlů ! Aby bylo všem jasné je to naprostý nesmysl který je zcela proti zdravému rozumu aby voda očišťovala lidské svědomí .
radim24
radim24
ViliamGoga, pokud by platilo, že pravým křtem je Janův křest, pak by to znamenalo, že nikdo nemůže být spasen křtem pokání, protože Jan Křititel byl jen jeden.