Křest dle Svatého písma

jk-s
jk-s
No nic, díky za poklábosení. Dobrou noc :-)
RealToltekDzehenuti
RealToltekDzehenuti
GN
jk-s
jk-s
S tím potápěním místo křtění je to dobré. Nejsem pokřtěný, ale potápěl jsem se už mnohokrát.
dromedar
dromedar
jk-s
jk-s
Naštěstí u toho nikdy nebyl ani žádný krokodýl, ani žádný pastor.
epimetheus
epimetheus
http://apo-logia.blogspot.com/2007/04/kest-politm-ponoenm.html

to mi přijde fajn shrnutí. Vtipné je třeba to o pokřtění sv. Pavla
jk-s
jk-s
1 KOMENTÁŘ:
Rose Bezakova3. dubna 2018 19:53
appstolskymi tradicemi delate Bozi slovo neplatne...
epimetheus
epimetheus
tak ten text neargumentuje jen "tradicí":-)
jk-s
jk-s
To vůbec ničemu nevadí.
psycho-kat
psycho-kat
Sigisi, mate 6 bludistaku za ten forek s tím, ze jste se ponoroval už mnohokrát :D ..
Baron
Baron
1. Je křest, kdy nedochází k ponoření pokřtěného, skutečným křtem?
Ne
2. Je možné křest provést hned, bez jakýchkoli přípravných procedur?
Ano, ale musí nejdříve pochopit kdo byl Ježíš a uvěřit v něj. Pokud se mu z nebe zjeví Ježíš a dá se mu poznat, pak nic nebrání křtu.
3. Je pro křest nutné vlastní svobodné rozhodnutí křtěnce nechat se pokřtít?
Ano.
desc
desc
Jan křtil židy na očištění hříchů ponořením
křest podle krista je i pro pohany, tam není třeba ponoření
křest mimina je pouze zaslíbení kristu a vždy je přítomen kmotr, který má kmotřence vést směrem k přijetí krista a podstoupení biřmování, které je už vědomé
dromedar
dromedar
Jen pro pořádek: to, co tvrdí @desc, není správně reprodukovaná katolická posice.
Suzukiho_pryže
Suzukiho_pryže
desc: Křest u nemluvněte, stejně jako u dospělého, smývá dědičnou vinu, která jinak brání vejít do Božího království: "Nenarodí-li se kdo z vody a Ducha, nemůže vejít do Království Božího."
Jan Křtitel nekřtil na očištění hříchu (tj. Duchem), ale na znamení pokání(tj. pouze vodou) - srov. Mt 3,11; Mk 1,8; Sk 1,5; 11,16; 19,4...
Baron
Baron
Taky bych reagoval na desc:
Myslím, že Jan Křtitel především připravoval učedníky na Kristův příchod a vyzíval pokání. Křest byl symbolem toho, že se dotyčný rozhodl jít za Bohem. Nějak mi nedává smysl tvrzení, že křtil na očištění od hříchů. Na to židé dělali oběti v chrámu. Jan neměl moc křtít na znamení odpuštění hříchů. Neměl moc odpouštět hříchy. Ježíš měl moc odpouštět, ale křest s tímto přímo nesouvistí. Podle mě křest je vyznáním, že to s Bohem myslíš opravdu vážně a si definitivně rozhodnutý následovat Kristovo učení. Proto ani nesouhlasím s tvrzením "křest podle krista je i pro pohany, tam není třeba ponoření". To je definitivně v rozporu s biblí a s evengelii. Ježíš křtil ty, kteří v něho uvěřili a chtěli ho následovat. Tím pádem přestali být pohané a na potvrzení toho byli/jsou pokřtění.
desc
desc
to Baron
Matouš 3:11  Já vás křtím vodou k pokání; ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já - nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.

jak souvisí Ježíšův křest s vodou ?
Suzukiho_pryže
Suzukiho_pryže
Jan Křtitel nořil jenom do vody, do pouhé vody na znamení pokání, kdežto Pán Ježíš při ponoření do vody noří zároveň do Ducha ("nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha") - při ponoření do vody udílí Ducha coby naplnění SZ proroctví, mj. Jeremiáše 31,34, Ezechiela a dalších
Baron
Baron
Desc: Voda je symbol smrti. Ponořením do vody se symbolizuje přechod ducha ze smrti do života. Jedním slovem: znovuzrození.

Kawasakiho_lyže:
Nevím jak přesně to bylo s tím udílením ducha. Na apoštoly sestoupil Duch Svatý až o letnicích. Ale je jisté že už za Ježíšova pozemského života měli moc k vymítání duchů či uzdravování a to by bez Ducha také nemohli dělat. Možná měli jen zmocnění, ale ne Ducha. K tomu se přikláním. Duch je naplnil až o letnicích. Dříve to nešlo. Ježíš musel nejdříve zemřít.

Také den před ukřižováním Ježíš prosil svého Otce, aby učedníci mohli být jedno "jako my jsme jedno", tudíž si myslím, že to taky znamenalo, že nemohli mít Ducha svatého. Teprve se sestoupením Ducha Svatého se stáváme jedno s Ježíšem, s Otcem a Duchem Svatým. Aspoň tomu takto rozumím. Ježíš také řekl:

"Jestliže mě někdo miluje, bude zachovávat mé slovo; a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a zřídíme si u něj příbytek." (Jan 14:23)

Mám za to, že právě tento příchod Ježíše a Otce do těla znovuzrozeného věřícího znamená současně že přijde i Duch Svatý. Vždyď to i Ježíš říkal, že učedníkům pošle Ducha Svatého, Utěšitele, nejdříve ale musí zemřít:

"Já vám však říkám pravdu: Je pro vás užitečné, abych odešel. Jestliže totiž neodejdu, nepřijde k vám Utěšitel; jestliže však odejdu, pošlu ho k vám." (Jan 16:7)

Komentář upraven .

desc
desc
Baron Jan 4:13  Ježíš jí odpověděl: "Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň  Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému."

voda jako symbol smrti ? to se mi nějak nezdá