Křest dle Svatého písma

jk-s
jk-s
jedna víra a jedno ponoření
RealToltekDzehenuti
RealToltekDzehenuti
Skrze křest jsme byli spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom i my, tak jako byl Kristus skrze slávu Otce vzkříšen z mrtvých, vstoupili na cestu nového života.

toliko k symbolu křtu, v těchto dvou verších zcela jasné.
jk-s
jk-s
k symbolu ponoření, nikoliv křtu
RealToltekDzehenuti
RealToltekDzehenuti
Ale řeknu Vám to co mi řekl můj učitel, tedy Svatý Duch. Ta řeka, ta voda...to je nebeský otec. Každá duše umírá to je symbol ponoření....a duch této duše se pak vrací k OTCI splyne s ním. Vynoření je tedy ono vkzříšení, kdy je Svatým Duchem restaurována duše a uvedena v život jeho Duchem. První kdo byl takto vkříšen je JK, protože byl bez hříchu tedy na něj smrt neměla nárok.
jk-s
jk-s
stejně si myslím, že z formální stránky věci děláte (a nejen vy) zbytečnou vědu
RealToltekDzehenuti
RealToltekDzehenuti
jde o to držet se Svatého písma.
jk-s
jk-s
Proč?
jk-s
jk-s
Já vás potápím vodou k pokání; ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já - nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv; on vás bude potápět Duchem svatým a ohněm.
RealToltekDzehenuti
RealToltekDzehenuti
11Já sám vás křtím ve vodě k pokání; ale ten, jenž přichází za mnou, je silnější nežli já, jemu nejsem hoden zout opánky; on vás bude křtít v Duchu Svatém a v ohni.
jk-s
jk-s
No vidíte, jak je to popletené.
RealToltekDzehenuti
RealToltekDzehenuti
Promluvil na své rádce a řekl: Copak jsme doprostřed ohně neuvrhli trojici svázaných mužů?! Odpověděli králi a řekli: Určitě, králi. 25Nato řekl: Hle, vidím čtveřici mužů rozvázaných, jak si chodí uprostřed ohně, nemají žádné zranění a vzhled toho čtvrtého připomíná nějakého syna bohů. 26Pak Nebúkadnesar přistoupil ke vstupu do rozpálené ohnivé pece a řekl: Šadraku, Méšaku a Abed-nego, otroci boha Nejvyššího, vylezte a pojďte sem! Nato Šadrak, Méšak i Abed-nego vylezli zprostřed ohně.
RealToltekDzehenuti
RealToltekDzehenuti
33Oni i všichni, kdo k nim patřili, sestoupili zaživa do podsvětí, země je přikryla a zmizeli zprostřed shromáždění. 34Všichni Izraelci, kteří byli okolo nich, před jejich křikem utekli, neboť si řekli: Jinak země pohltí i nás. 35I vyšlehl oheň od Hospodina a strávil těch dvě stě padesát mužů, kteří přinesli kadidlo.
RealToltekDzehenuti
RealToltekDzehenuti
vzhled toho čtvrtého připomíná nějakého syna bohů...…….křest ohněm :))).
RealToltekDzehenuti
RealToltekDzehenuti
a zkouška ryzosti
jk-s
jk-s
No a evangelisté a apoštolové to pak všechno pomotali.
RealToltekDzehenuti
RealToltekDzehenuti
6Proto se radujte, i kdybyste teď museli nakrátko snášet různé zkoušky. 7I pomíjivé zlato se přece zkouší ohněm - vaše víra je ale mnohem vzácnější, a když se ukáže její ryzost, bude vám to ke chvále, cti a slávě v den zjevení Ježíše Krista.
RealToltekDzehenuti
RealToltekDzehenuti
Sigis : Nikoliv, vše v písmu je jasné, těm kdo hledají svým srdcem jediného Boha. Jediný Bůh je totiž Svatý Duch on pak vede, on pak učí. To Antikrist ten zlý duch, záměrně vše zamotal aby nebylo jednoduché najít pravdu a správnou cestu. On sám pak nabízí tu svou širokou cestu.
RealToltekDzehenuti
RealToltekDzehenuti
viz můj nový článek :).
jk-s
jk-s
A vy byste pořád potápěl do vody jako ti popletení Ježíšovi učedlníci, kteří tak často všechno popletli ...
RealToltekDzehenuti
RealToltekDzehenuti
Ne, ne... Odvedli skvělou práci, uchovali slovo Boží tak jak měli. Jsem na ně hrdý a už se těším jak se s nimi opět setkám.