Křest dle Svatého písma

dromedar
dromedar
Zakládám pro potřeby pokračování od tématu článku se vzdálivší diskuse https://ze-zivota.signaly.cz/1806/jezis-pro-tebe-lidi-dnesni-doby-potrebuji-pomoc
RealToltekDzehenuti
RealToltekDzehenuti
Ok Svaté písmo : Svaté písmo : Eunuch řekl: „Hle, voda. Co brání, abych byl pokřtěn?“ 37Filip řekl: „Jestliže věříš z celého srdce, je to dovoleno.“ Odpověděl: „Věřím, že Ježíš Kristus je Syn Boží.“ 38Rozkázal zastavit vůz a oba, Filip i eunuch, sestoupili do vody, a Filip ho pokřtil. 39Když vystoupili z vody, Pánův Duch uchopil Filipa a eunuch ho již nespatřil, ale pokračoval ve své cestě a radoval se. 40Filip se pak ocitl v Azótu. Procházel všechna města a zvěstoval evangelium, až přišel do Cesareje.
RealToltekDzehenuti
RealToltekDzehenuti
Pokřtí mě katolická církev hned pokud bych dnes zašel do kostela ??? Anebo tomu předchází nějaká procedura a papírování ??? Klidně můžeme i otestovat v reálu v náhodném kostele pro potvrzení jaká je realita a jestli je tedy v souladu s písmem.….ikdyž to mám i potvrzené ale alespoň by se nahrál jasný důkaz.

Komentář upraven .

RealToltekDzehenuti
RealToltekDzehenuti
Uveď z písma verš, kde je psáno o křtu kropením, tak jak se dělá v kostelích i přesto že zdroj vody - řeky atd jsou blízko ??? Stačí mi jediný verš kde je zmínka o tom, že byl někdo pokropen.
RealToltekDzehenuti
RealToltekDzehenuti
Abych neusnul :)....
RealToltekDzehenuti
RealToltekDzehenuti
A správně by mělo být Spor o neplatný křest "kropením" dětí a vůbec jak p.církve křest provádí.

Komentář upraven .

dromedar
dromedar
Takže Vám nejde v první řadě o křest malých dětí, ale o formu křtu?

Nejobvyklejší je křest politím, zpravidla hlavy. Opravdu pokropením se křtí možná v některých výjimečných situacích, kdy ani polití části těla není z nějakého důvodu možné.

Verš z Písma neuvedu, protože Písmo, pokud je mi známo, výslovně zmiňuje jen křest ponořením - ostatně samo slovo pro "křest" znamená "ponoření". Ale katolická tradice připouští autentický rozvoj. Správná otázka tedy není, zda Písmo zná křest politím, ale zda se ten, kdo křtí politím, může odvolávat na to, že jeho jednání je přípustným rozvojem apoštolské tradice.
dromedar
dromedar
Není problém, název vlákna rád upravím. Co třeba "Spor o formu křtu a křest dětí"?
dromedar
dromedar
"Pokřtí mě katolická církev hned pokud bych dnes zašel do kostela ??? Anebo tomu předchází nějaká procedura a papírování ???"

Předchází tomu (podle staré křesťanské tradice) minimálně roční katechumenát, kdy je kandidát křtu uváděn do katolické nauky a života z víry. Pravděpodobně o něco rychleji by Vás pokřtila církev pravoslavná, kde se (pokud vím) neklade takový důraz na předkřestní katechezi.
RealToltekDzehenuti
RealToltekDzehenuti
Hele klidně si můžem tykat. Za prvé mi jde o křest jako takový...tedy jeho formu a jestli jeto forma odlišná od té co je ve Svatém písmu vůbec křest anebo něco jiného a křtem tedy není "to je případ kropení" A jestli je tedy možné tento křest/nekřest provést bez nějakých přípravných procedur a to ihned.
RealToltekDzehenuti
RealToltekDzehenuti
"Spor o formě křtu a jestli je to ještě křest na základě Svatého písma a křest nezletilých dětí, které ještě nečiní ze své svobodné vůle" +- tak nějak :)
RealToltekDzehenuti
RealToltekDzehenuti
Nebo je nebiblický křest vůbec křest ? Je křest z nesvobodné vůle křtem ?
RealToltekDzehenuti
RealToltekDzehenuti
něco vymysli ale myslím, že víš o co go :).
dromedar
dromedar
Sorry, moc barokní název, Signály ho celý neskously :)
RealToltekDzehenuti
RealToltekDzehenuti
Nebo jednoduše Křest dle Svatého písma. Tam je dost veršů ze kterých je to jasné :).
dromedar
dromedar
Takže když zkusím těch sporných otázek udělat pro lepší orientaci v další diskusi přehledný seznam:

1. Je křest, kdy nedochází k ponoření pokřtěného, skutečným křtem?
2. Je možné křest provést hned, bez jakýchkoli přípravných procedur?
3. Je pro křest nutné vlastní svobodné rozhodnutí křtěnce nechat se pokřtít?
dromedar
dromedar
Kterou začneme?
RealToltekDzehenuti
RealToltekDzehenuti
Ano, tak to může být. Teď se to porovná s tím co je psáno ve Svatém písmu.
RealToltekDzehenuti
RealToltekDzehenuti
Dej název Křest dle Svatého písma.
RealToltekDzehenuti
RealToltekDzehenuti
Ok, tedy na bod 1.2.3. Svaté písmo : Eunuch řekl: „Hle, voda. Co brání, abych byl pokřtěn?“ 37Filip řekl: „Jestliže věříš z celého srdce, je to dovoleno.“ Odpověděl: „Věřím, že Ježíš Kristus je Syn Boží.“ 38Rozkázal zastavit vůz a oba, Filip i eunuch, sestoupili do vody, a Filip ho pokřtil. 39Když vystoupili z vody, Pánův Duch uchopil Filipa a eunuch ho již nespatřil, ale pokračoval ve své cestě a radoval se. 40Filip se pak ocitl v Azótu. Procházel všechna města a zvěstoval evangelium, až přišel do Cesareje.