istanbulská úmluva

Forgo
Forgo
Ahoj,
toto téma mne zaujalo ze tří důvodů.
1. Ačkoli se četl kometnář biskupů k Istambulské úmluvě, téměř nikdo o ní nic neví. (Ani kněží.)
2. Komentář biskupů jí líčí velmi negativně.
3. Když jsem si ji sám přečetl, nenašel jsem na ní nic špatného.
Odkaz na ní
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/text-of-the-convention
v češtině v příloze nebo
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680462471
Na úmluvě jsem neshledal nic kontroverzního. Nechápu tedy, jako mohla dojít ČBK k takovému závěru.

Slovo „pohlaví se v textu vyskytuje pouze čtyřikrát a to v kontextu rovnosti pohlaví (Preambule, 3. odstavec, odvolávají se na doporučení CM/Rec(2007)17), (článek 4, bod 3, uplatnění smlouvy bez pohlavní diskriminace), a poté v požadavcích na pracovníky GREVIO (kontrolóři funkčnosti smlouvy), kteří mají být z OBOU (skutečně je psáno OBOU, žádné třetí pohlaví) pohlaví.

Skutečně nechápu obavy politiků za KDU-ČSL, ani ČBK.

Je tu někdo, kdo by mi dokázal najít ty kontroverzní pasáže? Nebo v čem je tedy problém?

Za případnou odpověď skutečně děkuji.
spitfire
spitfire
Já bych řek, že jím vadí článek 8 a 9, aspoň tak jsem to pochytil.
Forgo
Forgo
Cituji:
„Článek 8 – Finanční zdroje
Strany vydělí přiměřené finanční a lidské zdroje pro náležité uplatňování integrované politiky, opatření a programů zaměřených na prevenci a potírání veškerých aktů násilí spadajících do působnosti této úmluvy, a to i těch, jež zajišťují nevládní organizace a občanská společnost.

Článek 9 – Nevládní organizace a občanská společnost
Strany zajistí na všech úrovních uznání, povzbuzení a podporu práci relevantních nevládních organizací a občanské společnosti, aktivně se podílejících na potírání násilí vůči ženám a naváže s těmito organizacemi efektivní spolupráci.“
Konec citace.
Takže jim vadí, aby státy finančně podporovaly prevenci a potírání násilí na ženách? Nebo jim vadí, že státy zajistí povzbuzení a podporu relevantních mimovládek, které se podílí na prevenci a potírání násilí na ženách? Omlouvám se, ale důvěřuji v rozum našich biskupů natolik, že bych se velmi divil, kdyby jim vadilo zrovna toto.
bugmenot
bugmenot
Možná "nestereotypní genderové role" zde:
"Článek 14 - Vzdělání
1 Tam, kde to bude vhodné, podniknou strany kroky k tomu, aby ve formálních osnovách na
všech úrovních vzdělávání existoval materiál k tématům, jako je rovnoprávnost žen a mužů,
nestereotypní genderové role, vzájemný respekt, nenásilné řešení konfliktů v mezilidských
vztazích, genderově podmíněné násilí vůči ženám a právo na osobní integritu, to vše
uzpůsobeno rozvíjejícím se schopnostem žáků."
epimetheus
epimetheus
do tohohle jinak super počinu (ochrana žen) jsou vpašovány nevědecké, nepodložené a a nedokázané "axiomy", které máme vzít za dogma a vyučovat je a to co z nich vychází ve školách (stejné špatné, jako když fundamentálové v USA dovolují učit jen kreacionismus). Asi nejkřiklavější: "pod pojmem “gender” se rozumí společensky ustavená role, chování, aktivity a atributy, jež daná společnost považuje za náležité pro ženy a muže." - prostě není prokázáno, že by za rozdílem v "rolích" mohlo jen nebo hlavně to, jak si to ustanovíme. Po celém světě v různých kulturách hráli ženy a muži velmi podobné role jako u nás (určitě najdeš kulturu, která jednala jinak, ale bude jich menšina). Je velmi časté manželství, je velmi časté, že žena se stará o dítě více, atd. Má v tom obrovskou roli biologie, hormony, to že jen žena může rodit a být těhotná.. atd. Je jistě možné vyučováním, kulturou a zákony lidi tlačit z těchto rolí, ale upřímně - kdyby dnes byl plebiscit, o tom, kolika lidem vadí to, že ženy jsou ty kdo víc pečují o děti, že v ČR jsou s dítětem doma až tři roky atd. - kolik procent by asi tak hlasovalo pro nějakou změnu? 5%? Ale vlastně i proti jejich vůli budou jejich děti vyučovány jinak, než oni chtějí žít a jak děti vychovat.
epimetheus
epimetheus
druhá věc, co tam úplně křičí: "S vědomím, že násilí vůči ženám je projevem historicky nerovného poměru síly mezi muži a
ženamí, jenž vedl k nadřízenosti mužů a diskriminaci žen a bránil ženám v plném rozvoji"...tohle je prostě lež. V zemích, které tuto deklaraci podepsaly není problém to, že by muži mlátili ženy z důvodu, že jsou to ženy. To se děje jen v zemích, které tuhle deklaraci nepodepíšou a ani u nich nebude diskuze, že by snad měli. U nás případů, kdy se muž domnívá, že má ženu PRÁVO týrat proto, že je žena, je drtivá menšina. Snad zbytek nějakých bláznivých křesťanů (kteří ale jdou proti učení Církve), misogynů nebo radikálních muslimů. U nás je domácí násilí utajováno - protože za něj hrozí tresty a hlavně - obří ostuda a hanba. Muž, který mlátí ženu je vnímán jako zbabělec, krysa a idiot. Muž tady mlátí ženu ne proto, že je žena, ale protože nezvládá svou agresi, je psychicky nestabilní, manipulativní atd.
epimetheus
epimetheus
biskupové mají pravdu - ta úmluva uměle staví pohlaví proti sobě jako nepřátele. Mrkni třeba na tohle: http://domaci-nasili.info/.../119_gay.../index-1.htm domácí násilí není způsobenou rolemi ve společnosti ale tím, že jeden z partnerů je vždycky "slabší"(myšleno submisivnější) a druhý toho někdy zneužívá, pokud je nemorální. To, že "slabší" bývá ve většině případů žena (která je častěji i ta co víc stojí o udržení vztahu) je ten důvod, proč jsou týrány víc ženy a víc bych to kladl za vinu právě biologickým předpokladům u mužů (více agresivity), než nějakým "rolím", které stejně za dveřmi domu neplatí (často by člověk řekl, že jeden z páru má jasně "navrh" a musí to být i doma a pak zjistí, že je to naopak). Procento domácího násilí ale bude stejné i u partnerství dvou mužů, nebo dvou žen, takže nesouvisí s gendrem.
spitfire
spitfire
Procento domácího násilí ale bude stejné i u partnerství dvou mužů, nebo dvou žen, takže nesouvisí s gendrem.

Proč se potom klade ona typická otázka u homo vztahů, kdo je z dvojice muž (žena), tedy kdo je ve vztahu dominantní? Tedy právě otázka po gendru?

Agresivita je proto, že v moderním světě je u mužů dominance nejistá (pohyblivá, jak by řekl Hemingway). U žen je dominance skrytá. Pro jejich sebepotvrzení je důležité, že je po jejich, nikoli funkce a to zda je zachován řád, pravidlo, které je potvrzeno skrze tu funkci.


"Jo, strašně je to přitahuje. Nevím přesně proč. Samy v sobě smysl pro morálku nemají, a proto je možná tak fascinuje u chlapů"
Reiner
('The Counselor)
EvaHavlátová
EvaHavlátová
Přehledný materiál k tématu: https://www.signaly.cz/materialy/56
spitfire
spitfire
Obsah těch stránek je okultismus.
Baron
Baron
Líbí se mi co napsal Epimetheus a souhlasím s ním:
"S vědomím, že násilí vůči ženám je projevem historicky nerovného poměru síly mezi muži a
ženamí, jenž vedl k nadřízenosti mužů a diskriminaci žen a bránil ženám v plném rozvoji"...tohle je prostě lež. ... Muž tady mlátí ženu ne proto, že je žena, ale protože nezvládá svou agresi, je psychicky nestabilní, manipulativní atd.

A dodávám: V muslimských zemích jsou muži povzbuzováni k tomu, aby mlátili ženu/ženy. Příčinou je tedy to, že islám považuje ženy za něco podřadného a podněcuje k páchání násilí na ženách. Tenhle problém u nás v Evropě nemáme (mimo místa, kde vládne islám).