Diecézní pouť rodin

Diecézní pouť rodin na Maria Hilf

Program Diecézní pouti rodin bude mít letos pod patronátem děkanát Krnov, který se bude podílet na programu Centra pro rodinu a sociální péči. Slavnostní mše svatá začíná v sobotu 7. 5. ve 14.00 hodin a hlavním celebrantem bude biskupský vikář pro pastoraci P. Vít Zatloukal. Po bohoslužbě bude v kostele Panny Marie Pomocné otevřena Svatá brána milosrdenství.

Poutníci z celé diecéze jsou na Maria Hilf zváni nejen na mši svatou, ale také na řadu doprovodných aktivit. Zabaví se nejen děti, ale i dospělí. Budou připraveny tvůrčí dílny zaměřené na rýžování zlata, dolování štoly, kovářské umění, malování, hlavolamy a nebude chybět ani nafukovací skákací hrad. Rodiče mohou prožít aktivitu „manželské rande“ a pro všechny poutníky zahradí děti představení Noc na Karlštejně.

V areálu poutního místa bude možnost zakoupit občerstvení, oběd, pitný režim pro děti bude zajištěn. Pokud by někteří chtěli přijet již dopoledne, nabízíme tip k rodinnému výletu – Zlatorudné mlýny ve Zlatých Horách nebo rozhledna Biskupská kupa. Kdo by chtěl návštěvu poutního místa prožít více v usebranosti, má možnost využít celého sobotního dopoledne k tiché adoraci v kostele. K dispozici bude také zpovědní služba.

Podrobný program pouti:

12:00 Křížová cesta lesem (od areálu Bohema)

13:30 Křížová cesta před kostelem

14:00 Mše svatá, otevření Svaté brány

15:00-17:00 Doprovodný program pro děti (dílny, skákací hrad, hlavolamy, stan Kouzelná

školka), Manželské rande pro rodiče

15:00-17:00 Výstav Nejsvětější Svátosti v kostele, svátost smíření

16:30 Noc na Karlštejně – vystoupení dětí

17:00 Závěrečné požehnání


Podrobnosti
Vložil: Vojtěch Orlík
Vloženo: 21. 4. 2016