S přáteli na nejen křesťanské akce

Zjistíš, kam jedou tví přátelé a můžeš se přidat. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Diecézní pouť rodin

Diecézní pouť rodin na Maria Hilf

Program Diecézní pouti rodin bude mít letos pod patronátem děkanát Krnov, který se bude podílet na programu Centra pro rodinu a sociální péči. Slavnostní mše svatá začíná v sobotu 7. 5. ve 14.00 hodin a hlavním celebrantem bude biskupský vikář pro pastoraci P. Vít Zatloukal. Po bohoslužbě bude v kostele Panny Marie Pomocné otevřena Svatá brána milosrdenství.

Poutníci z celé diecéze jsou na Maria Hilf zváni nejen na mši svatou, ale také na řadu doprovodných aktivit. Zabaví se nejen děti, ale i dospělí. Budou připraveny tvůrčí dílny zaměřené na rýžování zlata, dolování štoly, kovářské umění, malování, hlavolamy a nebude chybět ani nafukovací skákací hrad. Rodiče mohou prožít aktivitu „manželské rande“ a pro všechny poutníky zahradí děti představení Noc na Karlštejně.

V areálu poutního místa bude možnost zakoupit občerstvení, oběd, pitný režim pro děti bude zajištěn. Pokud by někteří chtěli přijet již dopoledne, nabízíme tip k rodinnému výletu – Zlatorudné mlýny ve Zlatých Horách nebo rozhledna Biskupská kupa. Kdo by chtěl návštěvu poutního místa prožít více v usebranosti, má možnost využít celého sobotního dopoledne k tiché adoraci v kostele. K dispozici bude také zpovědní služba.

Podrobný program pouti:

12:00 Křížová cesta lesem (od areálu Bohema)

13:30 Křížová cesta před kostelem

14:00 Mše svatá, otevření Svaté brány

15:00-17:00 Doprovodný program pro děti (dílny, skákací hrad, hlavolamy, stan Kouzelná

školka), Manželské rande pro rodiče

15:00-17:00 Výstav Nejsvětější Svátosti v kostele, svátost smíření

16:30 Noc na Karlštejně – vystoupení dětí

17:00 Závěrečné požehnání