desuk

desuk / Zdeněk Vodák

Svobodný

Moravsko-Slovenský kONgres mládeže 2012 v Jasenie na Slovensku - naprosto bezkONkurenční kONgres. Ten týden od 12 do 19 srpna byl naprosto úžasný

Napsat komentář »