Děcko

Děcko / Eva Marie Magdaléna Gottwaldová

Zadaná s Erumoico

Tvůj dar

Je to text písně a většinou to není bez melodie ono...ale aspoň tak :-) Vím, Pane můj, že to, co jsi mi dal, lásku Tvou má, vždyť Ty jsi ten můj dar. Ježíši, jsi můj Král, chci Tě…

Igudesman & Joo 2

Namixované melodie pánů Igudesmana a Joo pod názvem Mozart will survive - úžasné! ;-)

Igudesman & Joo

Namixované melodie pánů Igudesmana a Joo pod názvem Mozart will survive - úžasné! ;-) https://www.youtube.com/watch?v=RS1-lxD9Cbs&list=RD3wBBlwCTqmc&index=27

Princezna (Tříhlavý drak)

Jen krátce o původu: nápad vznikl na základě diktátu z českého jazyka :-) Spolužačka se ptala, proč je slovo "padesátimetrový" psáno dohromady a paní učitelka odpověděla, že přeci…

Ticho

Šum. Napětí. A přesto...Ticho. Ohlížíš se, otáčíš hlavu a vzhlížíš k nebi. "Bože, jsi tam? Vidíš mě...?"Otázka dopadla do prázdna. A potom...Jak jsi tam tak stál, země se ti…

Suchopár

Řeka slz padá do údolí sucha. Písek a štěrk - jediní to známíve světě tak pustém, co člověka zalyká. Jdu tišetou pustinou. A přece křupánípísku pode mnourozechvívá vzduch. Třese…

Sesbírej prach!

Život na tomto světě má určitý smysl. Dokud tu jsme, máme svoji vlastní duši i své tělo. A hlavně na tu duši je potřeba dávat pozor, hlídat ji, aby byla stále tak krásně čistá a…

Ruka

Upozornění pro všechny slabší povahy, můj kamarád označil tuto báničku za nechutnou a jiný zase za morbidní...tak aby se vám třeba neudělalo špatně :) Úzkost trhásrdce vedví, v…

Sen

Tma tichá z nebe padá, krášlí smutnou silnici. Uvnitř domu dívka mladávešla ve svou ložnici. Rozžala zde bledou svíci, ozářila svoji tvář. Češe vlasy, hladí líci, otvírá svůj…

Hrdinové

Inspirací mi byla písnička Elven Lands: http://www.youtube.com/watch?v=rud29JKFPxI ...možná báseň, možná hrdinský epos... :) Zlatavý podzim pozval tě do svého lůna, slunce již…

On sám

Boží tělo zázrak skrývá, Ježíš ho vtisk do hřebu, křížem naše viny smývá, pokoj hledej ve chlebu. Dlouhá cesta ještě zbývá, cíl se zračí v hladině, klopýtáním sil ubývá, ukryté…

Být III.

Třetí a myslím, že asi poslední část mých básniček s názvem "Být" :) (čím víc, tím méně originality...tak nevím, jestli třetí je ještě originální...ale nemůžu za to, co mě napadá …