DéCéeM

Základní informace

Popis společenství:

D(iecézní) C(entrum) pro M(ládež) je majákem, který bdí nad životem mladých v diecézi. Co by to bylo za život, kdybychom neměli vás. :) 

Vítejte ve vodách DCM! :)


Adresa společenství: www.signaly.cz/deceem
Správce:
mirkal
Číslo společenství (ID): 120698