DéCéeM

Společenství zetlelo, protože v něm nebyla žádná aktivita po více jak šest měsíců.

Okolo Hradce... Celý blog »


VÝLET 22+ PODĚBRADY

Výlet 22+ je dvoudenní akce pro mládež starší 21 let.Je určena pro ty, kteří chtějí poznat nějaké město naší diecéze (tentokrát Poděbrady) a zároveň se setkat se svými vrstevníky.…

ANIMÁTORSKÝ KURZ 2020 - 2022

Na podzim 2020 zahájíme další ročník dvouletého formačně-vzdělávacího kurzu pro mladé katolíky naší diecéze. Cílem Animátorského kurzu je připravit mladé pro práci s dětmi a…

CITÁT Z CHRISTUS VIVIT 17

On žije! – článek 124Pak je tu třetí pravda, která je neoddělitelně spojena s tou předchozí: On žije! Je dobré si to často připomínat, protože jsme v nebezpečí, že budeme Ježíše…

CITÁT Z CHRISTUS VIVIT 16

Osvobozuje nás zdarma. – článek 121Jeho odpouštění a spása nejsou něco, co jsme si koupili nebo co bychom si museli opatřit svými skutky nebo svým úsilím. On nám odpouští a…

CITÁT Z CHRISTUS VIVIT 15

On objímá ztraceného syna. – článek 120„Jsme zachráněni Ježíšem: on nás totiž miluje a nemůže jinak. My mu můžeme udělat ledacos, ale on nás miluje a zachraňuje nás. Vždyť jen to,…

CITÁT Z CHRISTUS VIVIT 14

Nenechme si ukrást bratrství. – článek 167Bůh miluje radost mladých lidí a zve je především k radosti, která se prožívá v bratrském společenství, k této vyšší radosti, která se…

CITÁT Z CHRISTUS VIVIT 13

Mládenče, pravím ti vstaň!- článek 20Jestliže jsi ztratil vnitřní sílu, sny, nadšení, naději a velkorysost, přistupuje k tobě Ježíš, jako přistoupil k mrtvému synu jedné vdovy, a…