Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

DéCéeM

D(iecézní) C(entrum) pro M(ládež) je majákem, který bdí nad životem mladých v diecézi. Co by to bylo za život, kdybychom neměli vás. :)  Vítejte ve vodách DCM! :) Více o společenství »

anezjez, JirkaBulva se stali členy společenství DéCéeM.
DéCéeM

VIKARIÁTNÍ RAFTING

DéCéeM

Setkání mládeže Humpoleckého vikariátu V pátek 15. 6. 2018 začalo další vikariátní setkání v Želivě. Nejdříve jsme se sešli na mši svatou v kostele Narození Panny Marie. Poté jsme se přemístili k přehradě Želivce, kde jsme si dali večeři a zahráli…

DéCéeM

Blogový příspěvek byl smazán.

DéCéeM

Blogový příspěvek byl smazán.

DéCéeM

KAŽDÝ KROK POMÁHÁ

DéCéeM

DéCéeM

DIECÉZE TANČÍ

DéCéeM

Více informací naleznete na diecézním facebooku.

DéCéeM

MMM 2019 ... MISIE MODLITBOU...

DéCéeM

Nestíháte? Máte nabitý program? Plánujete zaměstnat třetí sekretářku? Schopní lidé jsou vytížení… A pokud na předchozí otázky odpovídáte kladně, tak mezi ně pravděpodobně patříte. A nejste sami! Například když v roce 397 zemřel svatý Ambrož, musela…

DéCéeM

S. DANA (SALESIÁNKY)

DéCéeM

Jméno: Dana Fučíková Řád: Dcery Panny Marie Pomocnice (FMA) - salesiánky 1. Představte krátce vaše řeholní společenství. Jsme mezinárodní institut, který se věnuje výchově a vzdělávání dětí a mládeže – zejména dívek. Zvláštní pozornost věnujeme…

DéCéeM

STAŇ SE MISIONÁŘEM

DéCéeM

Zapojte se do přípravy na slavnost mimořádného misijného měsíce řijna 2019. Stáhněte si brožurku (příprava na MMM.pdf), která vás provede misijními aktivitami v následujících měsících. Nemusíte být misionáři v Africe, ale buďte misionáři ve vašem…

DéCéeM

MODLITBA ZA SEBE NAVZÁJEM

DéCéeM

Během týdne před Květnou neděli, která je zároveń oslavou světových dnů mládeže, se již tradičně uskuteční Týden modliteb za mládež. K této dochovní aktivitě se může připojit každý. Na adrese https://tmm.signaly.cz/ naleznete brožurku, která vás…

MirkaL

SETKÁNÍ MLADÝCH NAŠÍ DIECÉZE

DéCéeM

DéCéeM

S. GABRIELA (VINCENTKY)

DéCéeM

Jméno: s. Gabriela Gorčáková Řád: Jsem ze Společnosti dcer křesťanské lásky, svátého Vincenta de Paul, služebnic chudobných, lidově nás zvou vincentky, zkratka: DKL Heslo společnosti: Láska Ježíše Krista ukřižovaného nás pobízí. Moje životní krédo:…

DéCéeM

EVA - ARCHETYP MATKY

DéCéeM

Nacházíme se v měsíci, kdy se budí příroda za spánku opět k životu, a tak bych se chtěla s vámi podělit o archetyp ženy-matky. Bible mluví o tom, že Eva je matkou všech živých. Mateřství ženy je tedy úzce spojené s obrazem Evy. A k mateřství patří…

DéCéeM

HOLKY, CHCETE UDĚLAT NĚCO SE SVÝM DUCHOVNÍM ŽIVOTEM?

DéCéeM

DéCéeM

PROČ BÝT KŘESŤANEM V DNEŠNÍ DOBĚ?

DéCéeM

V sobotu 2. března se v Poličce konalo setkání mládeže litomyšlského vikariátu s velmi zajímavým tématem: Proč být křesťanem v dnešní době? To je otázka, na kterou jsme si během celého setkání odpovídali. První částí byla mše svatá začínající ráno v…