DéCéeM

Společenství zetlelo, protože v něm nebyla žádná aktivita po více jak šest měsíců.

Popis společenství

D(iecézní) C(entrum) pro M(ládež) je majákem, který bdí nad životem mladých v diecézi. Co by to bylo za život, kdybychom neměli vás. :)  Vítejte ve vodách DCM! :)

Blogový příspěvek byl smazán.

Napsat komentář »

Blogový příspěvek byl smazán.

Napsat komentář »
Napsat komentář »
Napsat komentář »