Živý růženec litoměřické diecéze

Společenství tleje, protože v něm nebyla žádná aktivita po více jak tři měsíce.

Popis společenství

Úmysly našich společných modliteb.   

Nástěnka společenství je ti skryta.