#Fylozofie, #teologie, #víra, #úmrtí, #nebe, #smrt, #Pán, #Ježíš, #setkání

Příchod Páně (1 Tes 4, 13 - 18)

David Müller

Nechceme vás, bratři, nechávat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději. Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k…