3. večer chval ve Zlíně

Za přípravný tým Vás všechny zvu na již v pořadí 3. večer chval, tentokrát v postní době, který se uskuteční:

  • 24.03.2009 (úterý) v 19:30 hod.
  • kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • plakátek
 
Téma 3. večeru chval bude: obrácení !

Večer chval je nový způsob modlitby, kdy budeme společně chválit Boha moderními písněmi typu Hilsong.

Pomocí dataprojektoru budou na plátno promítány texty těchto písní, takže se bude moct zapojit každý. Nicméně je možné se chval účastnit i "pouhou" přítomností a osobní modlitbou.

Celý večer bude hudebně doprovázet chválící kapela ze Zlína s průvodním slovem modlitby a zamyšlení P. Ivana Fišara.

 

Haleluja.

Chvalte Boha v jeho svatyni, chvalte ho i na obloze, již sklenul svou mocí, chvalte ho za jeho bohatýrské činy, chvalte ho pro jeho nesmírnou velikost!

Chvalte ho zvukem polnice, chvalte ho harfou a citerou, chvalte ho bubnem a tancem, chvalte ho strunami a flétnou, chvalte ho zvučnými cymbály, chvalte ho cymbály dunivými!

Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina!

Haleluja. ( Žalm 150)


Podrobnosti
Vložil: tom-612
Vloženo: 11. 3. 2009

vytvořil akci.

Napsat komentář »