Nikdy se člověk nezavděčí všem. Proto vše dělej podle svého nejlepšího svědomí. Bůh to vždy ocení.