Jsou zástupy Cherubů a davy Cherubínů. Kéž každé "Rád o té lásce snívám, rád o ní stále zpívám..." se promění v jásavé "Misericordias Domini in aeternum cantabo [Ps 88(89)]." {Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech [Ž 89(88)]}." !

convivium

Nejvíce jsem se naučila v roce, kdy jsem nechodila do školy a, natura mirante (světe, div se), v měsíci, kdy jsem nechodila ani do Scholy Gr. FOVEAM (Gregoriánské školy JAMU).

convivium

Všechna umění jsou prostředkem k tomu největšímu a nejkrásnějšímu a nej... (slova to mohou vystihnout, ale také pokazit) umění, kterým je LÁSKA.

convivium

A kdo to nejlépe učí? Jedině ten, jenž sám je Láska... Kdy? Kde? Tady a teď... Za kolik? Za tolik, kolik do toho chci dát... Má-li někdo zájem, může se ihned přihlásit, tam, kde právě je a zadarmo. A On si Vás najde sám. Kdy a jakým způsobem... to nechte na něm, a nebojte se, "...neboť jemu na Vás záleží..."

convivium

UBI CARITAS EST VERA, DEUS IBI EST.

Zobrazit 4 komentáře »