16.6.2024

Já, Hospodin, jsem to řekl a učinil.


Já vezmu z vrcholku vysokého cedru slabou větévku, ulomím ji z jeho nejvyšších výhonků a zasadím ji sám na vysoko vyčnívající hoře. Na vysoké Izraelově hoře ji zasadím, vyžene větve, vyraší výhonky, ponese plody, stane se nádherným cedrem.
/Ez 17,22-23/

Slabá větévka, která jeho péčí vyraší, ponese plody. A Pán mě zve k tomu, abych se podílel na tomto růstu a stal se tak jeho „spolupracovníkem“!

1. čtení Ez 17,22-24
Na začátku 6. stol. př. Kr. byl Izrael dobyt babylonským králem a mnoho lidí včetně Ezechiela bylo odvedeno do zajetí. Nově dosazená vláda v Izraeli, konkrétně král Sidkijáš, usilovala o tajné spojenectví s Egyptem, což skončilo o deset let později zdrcující tragédií. Ezechiel tyto události předpovídá (Ez 17), ale přislibuje Boží řešení – mesiáše. I z toho mála, co zbude, může vzejít nový lid!
Žalm 92
Navazujeme na tematiku stromu, růstu, přírody. Za těmito obrazy prostupujícími celé Písmo můžeme vidět ty, kteří žijí podle Božího zákona.
2. čtení 2 Kor 5,6-10
Svatý Pavel se musí hájit: jeho úmysly pocházejí skutečně od Boha. Proto nezastírá před čtenáři svoji svízelnou situaci (2 Kor 4,7-12). Realita tohoto světa není cílem naší pouti, ten leží za její hranicí. Pavel tím nezpochybňuje dar života a nutnost ho chránit. Všimněme si také z hlediska obsahu víry důležité zmínky o Božím soudu.
Evangelium Mk 4,26-34
Podobenství mají pomoci porozumět světu víry: jde o obraznou řeč a nelze je vykládat doslova. Boží království tedy není ani člověk, ani semeno, ale „je to s ním podobně, jako když…“ Hořčičné semínko z dnešního podobenství (Sinapis nigra, hořčice černá) může totiž vyrůst i do výšky 2,5 m.
www.vira.cz

Zobrazeno 242×
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.