21.4.2024

Nikdo mi ho nemůže vzít, ale já ho dávám sám od sebe.


Já jsem dobrý pastýř; znám svoje ovce a moje ovce znají mne, jako mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést; a uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř.
/Jan 10,14-16/

Mám být Jeho obrazem. I ode mě Pán očekává, že budu dobrým pastýřem – třeba pro své děti. Existuje ale vůbec něco, za co jsem ochoten položit život?

1. čtení Sk 4,8-12
Dnešní text navazuje na událost z minulé neděle, kdy Petr a Jan uzdravili chromého v chrámě. Vzbudilo to pozornost a oba byli zatčeni a uvězněni. Druhý den musí svůj skutek obhájit před nejvyššími zástupci Židů a velekněží. Petr mluví velmi otevřeně a svědčí o tom, kdo Kristus je.
Žalm 118
Tento žalm zní ve velikonoční době často. Jde o text velmi jasně předpovídající události Velikonoc. Právě slova tohoto žalmu Petr cituje v dnešním prvním čtení. Jde o modlitbu zpívající o Boží moci.
2. čtení 1 Jan 3,1-2
Janovská komunita zažila silné pokušení myslet si, že uvěřením a přijetím křtu již dosáhla cíle. Domnívali se, že jsou zvláštní vyvolení a jedině oni „vědí, jak je to správně“. Tento přístup se nazývá gnózí. Jan ale brání křesťanství: Ano, máme velikou výsadu – jsme děti Boží! Ale u cíle ještě nejsme.
Evangelium Jan 10,11-18
První část desáté kapitoly Janova evangelia je vyprávěním o pastýři. Text navazuje na příběh o uzdravení slepého od narození. Farizeové slepce vyhnali jako hříšníka a prosťáčka, ale Ježíš se ho ujal jako mesiáš. V našem textu je řada významných konstatování, která mají dopad na pochopení Kristovy lásky k Otci i k lidem.
www.vira.cz

Zobrazeno 234×
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.