14.4.2024

Proč jste rozrušeni a proč vám v mysli vyvstávají pochybnosti?


Dva učedníci vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše poznali při lámání chleba. Když o tom mluvili, stál on sám uprostřed nich a řekl jim: „Pokoj vám!“
/Lk 24,35-36/

Kristovo přání pokoje je výzvou do naší doby. Správný Kristův svědek přece nemá šířit neklid a nejistotu. I já mám být druhým oporou v pochybnostech a poukazovat na souvislosti v Písmu…

1. čtení Sk 3,13-15.17-19
Třetí kapitola popisuje první znaky doprovázející ty, kteří žijí v moci Ducha svatého. Petr a Jan „náhodou“ potkají chromého. Prosí za něj v Ježíšově jménu a Bůh ho uzdraví. Mnoho lidí to zaznamenalo a Petr pochopil, že je vyzván hlásat evangelium.
Žalm 4
Žalm odpovídá na první čtení, je prosbou o vyslyšení, ale i modlitbou naděje a důvěry.
2. čtení 1 Jan 2,1-5a
Jan píše do komunity zřejmě zmítané nesváry a zasažené odchodem některých členů (2,19). Náš text je ilustrací, jak se v křesťanské praxi setkává zápas o dokonalost se slabostí.
Evangelium Lk 24,35-48
Lukáš vystihuje téma Kristova vzkříšení pomocí vyprávění o dvou učednících a jejich cestě do Emauz. A teprve po této „přípravě“ přichází Ježíš ke všem do večeřadla. Jde o závěrečné verše Lukášova evangelia, tedy i určité vyvrcholení předkládané zvěsti.
www.vira.cz

Zobrazeno 285×
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.