31.3.2024 SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu.


Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili.“
/Jan 20,1-2/

Tu největší radost zvěstuje jako první žena (možná kdysi nevalné pověsti), mladičký a rychlý Jan čeká se vstupem do hrobky na Petra. A tak to dosud v Církvi chodí…

1. čtení Sk 10,34a.37-43
Apoštol Petr na základě pokynu ve snu poprvé v životě vstoupil do pohanského domu, ale ke svému překvapení zjistil, že Bůh si vedl i pohanského vojáka Kornélia. Když začal vyprávět o své cestě ke Kornéliovi, Duch svatý sestoupil na pohany! Na to apoštol reaguje zvěstováním evangelia, které je zároveň vzorem předávání základů křesťanské víry.
Žalm 118
Žalm 22, který zazněl na Květnou neděli, je strhující modlitbou Krista na kříži. Jeho protipólem je Žalm 118 jako fascinující zpěv o Kristově vzkříšení. Jeho slova se často objeví v textech Nového zákona.
2. čtení Kol 3,1-4
Místo tohoto čtení se může použít následujícího textu: 1 Kor 5,6b-8
Autor na konci druhé kapitoly rázně odmítá spoutání křesťanů všelijakými „zbožnými“ lidskými předpisy, co se má jíst, co nebrat do rukou… Moc vzkříšení roztrhala všemožná pouta a jsme nyní zcela svobodní pro Boha.
Evangelium Jan 20,1-9
Tímto textem začíná Jan vyprávět o události vzkříšení, kterou dokumentuje několika konkrétními svědectvími. Je třeba zahlédnout zlom vyprávění, vždyť ještě předchozí verš mluvil o smrti. A také nepřehlédněme, jak teprve postupně apoštolové uvěří skutečnosti vzkříšení.
www.vira.cz

Zobrazeno 283×
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.