28.5.2023 SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Nastal den Letnic a všichni byli společně pohromadě.


Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali.                /Sk 2,1-4/

Převedením zvěsti o Kristu do současných jazyků plní církev své poslání. Kéž se opět mnozí diví, že slyší svou mateřštinu!

1. čtení Sk 2,1-11
Skutky apoštolů navazují na evangelium svatého Lukáše a vypráví o událostech první církve. Autor popsal nanebevstoupení a nyní událost při slavení Letnic. Šlo o židovský svátek, původně se děkovalo za úrodu, později se připomínal dar smlouvy na Sinaji.
Žalm 104
Tento žalm je zařazen pro zmínku o duchu stvořiteli. Je ale také chválou přednášenou Bohu za jeho dílo. Připojme se k této modlitbě.
2. čtení 1 Kor 12,3b-7.12-13
Tento list píše svatý Pavel jako odpověď na řadu otázek, které mu korintská obec položila. Jedním z problémů byla hádka o to, kdo je ve farnosti významnější podle obdržených darů Ducha svatého. Svatý Pavel trpělivě vysvětluje, jaký je vztah mezi dary danými jednotlivým členům a jejich postavením ve farnosti.
Evangelium Jan 20,19-23
Každý z evangelistů vybírá některé události z doby po vzkříšení Krista, aby strhujícím vyprávěním poukázal na nejpodstatnější skutečnosti vzkříšení. Jan popsal setkání Ježíše se ženami, Petrem a Janem a s Marií. Nyní Pán přichází k apoštolům do večeřadla a dává jim první dar svého vzkříšení – Ducha svatého.
www.vira.cz

Zobrazeno 346×
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.