21.5.2023

Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa.


Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče, přišla ta hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe. Obdařils ho mocí nade všemi lidmi, aby dal věčný život všem, které jsi mu dal. Věčný život pak je to, že poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.              /Jan 17,1-4/

Ve společnosti i v církvi mohou být různé názory, různé proudy. Nás však spojuje očekávání Daru, který
stále vychází z Otce i Syna. Právě to má tvořit naši jednomyslnost při respektování jinakosti těch
druhých.

1. čtení Sk 1,12-14
Svatý Lukáš píše Skutky apoštolů jako druhou část svého díla. Navazuje tak na již vyřčené skutečnosti ze svého evangelia. Proto je také úvod do Skutků krátký a jen letmo připomíná
Žalm 27
Naděje a modlitba se snoubí v dnešním žalmu. Připojme se k žalmistovi a prosme o dary Ducha svatého i pro nás a naše společenství, farnost, rodinu…
2. čtení 1 Petr 4,13-16
Ve čtení listu navazujeme na minulou neděli. Také dnes autor povzbuzuje zkoušené křesťany. Našemu textu předchází verš: „…vůbec se tomu nedivte, když musíte procházet očistnou výhní…“. Všimněme si v textu důrazu na Ducha svatého.
Evangelium Jan 17,1-11a
Ježíš s učedníky ukončil poslední večeři a v jejím závěru se modlí. Jak bylo zvykem, začíná modlitbu díkem za to, co Bůh učinil (většina námi čteného textu). Pak navazuje prosba (verš 9 a dále) zaučedníky, jednotu mezi nimi… Po této modlitbě Ježíš odejde do Getsemanské zahrady a vydá se na cestu vlastního obětování se.
www.vira.cz

Zobrazeno 128×
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.