18. 5. slavnost Nanebevstoupení Páně

Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil.


Ježíš k nim přistoupil a promluvil: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“
/Mt 28,18-20/

Vysláním učedníků začíná přítomnost Krista ve světě úplně jiným způsobem. Z mého křtu vyplývá, že On své působení ve světě nechává i na mně.

1. čtení: Sk 1,1-11
Žalm: Žl 47
2. čtení – Ef 1,17-23
evangelium: Mt 28,16-20
www.vira.cz

Zobrazeno 168×
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.