5.3.2023

Abrám se vydal na cestu, jak mu řekl Hospodin.


Hospodin řekl Abrámovi: „Vyjdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze svého otcovského domu do země, kterou ti ukážu. Udělám z tebe veliký národ a požehnám ti, oslavím tvé jméno a budeš pramenem požehnání.
/Gn 12,1-2/

Výzva „vyjdi!“ nepatřila jen Abrahámovi. Opravdu, i já zažiji překvapení, když vystoupím na horu
s Ježíšem. Bude to posila ve dnech těžkých, kdy mi bude připadat vzdálený. Základem je ovšem něco
opustit, nechat dole, co mě zdržuje…

1. čtení Gn 12,1-4a
Prvních jedenáct kapitol knihy Genesis líčí svět v jeho zrodu: stvoření, hřích, jeho pronikání do
lidských vztahů, a vrcholí líčením stavby babylonské věže. Až ve dvanácté kapitole (náš text) se
pohled soustředí na jednoho člověka. Jeho pozváním začíná Bůh rozvíjet plán záchrany.
Žalm 33
V Bohu je naše pomoc. Proměňme tento žalm ve svoji modlitbu.
2. čtení 2 Tim 1,8b-10
Svatý Pavel píše již druhý list svému kolegovi v biskupské službě. Hned na začátku ho vyzývá
k oživení ducha, kterého dostal, a připomíná, co znamená evangelium. V tomto krátkém textu svatý
Pavel shrnul základní podstatu Vyznání víry křesťanů!
Evangelium Mt 17,1-9
Synoptická evangelia mají typické části. Nejprve popsala Ježíšovo narození, pak počátek činnosti,
zázraky a vyvolení učedníků… Klíčový přelom nastal, když Petr vyznal Ježíše jako Mesiáše. Kristus
reaguje slovem o své smrti a vzkříšení. Na to navazuje naše perikopa: Oblak je odkaz na starozákonní
výjev Boha v oblaku. Mojžíš je představitelem Tóry – Zákona a Eliáš je největším z proroků.
www.vira.cz
 

Zobrazeno 205×
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.