19.3.2023

Kdyby tento člověk nebyl od Boha, nic by nedokázal.


Zavolali tedy ještě jednou toho bývalého slepce a řekli mu: „Vzdej Bohu chválu! My víme, že ten člověk je hříšník.“ On odpověděl: „Zda je hříšník, to nevím, ale vím jedno: že jsem byl slepý, a teď vidím.“ Zeptali se ho tedy: „Co s tebou udělal? Jak ti otevřel oči?“ Odpověděl jim: „Už jsem vám to řekl, ale jako byste to neslyšeli.            
/Jan 9,24-27/

Farizeové sami pomoci nedokázali, ale tím víc kontrolují a kritizují. Nestavím i já do cesty Ježíšovu působení překážky kritikou a zpochybňováním jen proto, že jeho přímost není v mém stylu?

1. čtení 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a
V 11. stol. př. Kr. byl ustanoven první král Saul, ale selhal. Kdo místo něj? Pomazání olejem byl obřad
spojený s obřadem ustanovení krále.
Žalm 23
Snad nejznámější žalm je především modlitbou důvěry v blízkého Boha.
2. čtení Ef 5,8-14
Autor listu ve čtvrté kapitole povzbuzoval křesťany, aby nežili jako pohané. V následující kapitole to
konkretizuje. Prázdná slova ani smilstvo nejsou skutky světla. A pojem světla hraje roli i v našem textu.
Evangelium Jan 9,1-41
Čteme křestní katechezi. Proto zní zvolání: „Já jsem světlo světa.“ Uzdravení ze slepoty je nejen
zázrak, ale i naplnění zaslíbení proroků. Slepota je též symbolem života bez víry. Na slepci sledujme
postupné zrání víry.
www.vira.cz

Zobrazeno 244×
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.