26.2.2023

Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha.’


Zase ho vzal ďábel s sebou na velmi vysokou horu, ukázal mu všecka království světa i jejich slávu a řekl mu: „To všecko ti dám, jestliže padneš a budeš se mi klanět.“ Tu mu Ježíš řekl: „Odejdi, satane! Neboť je psáno: ‘Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit.’“ Potom ho ďábel nechal – i přistoupili andělé a sloužili mu.
/Mt 4,8-11/

Ježíšovo veřejné působení začíná křtem v Jordánu. Vzápětí Ježíš odchází na poušť. Teprve po této postní přípravě na poušti vystoupí se svým poselstvím.

1. čtení Gn 2,7-9; 3,1-7
Kniha Genesis ve 2. a 3. kapitole vykresluje Boží pohled na člověka pomocí příběhu. Bůh tvoří
člověka (adam znamená hebrejsky člověk) a dává mu úkol střežit zahradu. Pak je člověk podroben
zkoušce, ve které selhává. Z obou kapitol čteme jen vybrané části.
Žalm 51
Kajícnost je asi nejsilněji vyjádřena v žalmu 51. Tento text je reakcí krále Davida na vlastní
selhání. Ač si je vědom své fatální chyby, přece neztrácí důvěru v Boha a naději na odpuštění.
2. čtení Řím 5,12-19
List Římanům systematicky vysvětluje, proč musel přijít Ježíš jako zachránce a jaký význam
má ospravedlnění jeho obětí. Tento text odráží skutečnost dědičné viny, její důsledky a odstranění
Kristovou obětí.
Evangelium Mt 4,1-11
Ježíšovo veřejné působení začíná křtem v Jordánu. Vzápětí Ježíš odchází na poušť. Teprve po této
postní přípravě na poušti vystoupí se svým poselstvím.
www.vira.cz

Zobrazeno 211×
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.