8.1.2023 Křest Páně

„Nech tak nyní, neboť je třeba, abychom zcela splnili Boží vůli.“


Ježíš přišel z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on se bránil a říkal: „Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš ke mně?“             /Mt 3,13-14/

I mě Hospodin ve křtu povolal. I mě vzal za ruku. Dokážu být dobrým služebníkem a mít radost z tohoto
vztahu?

1. čtení Iz 42,1-4.6-7
Od 40. kapitoly se styl proroka Izaiáše mění, proto se domníváme, že jde o jiného autora než v předešlé
části. Tento text vznikl v době největšího útlaku v babylonském zajetí v 6. stol. př. Kr. a právě zde Bůh
zaslibuje „Služebníka“, který Izrael zachrání. Jak bude jeho záchrana vypadat?
Žalm 29
Žalm mluví o „hlasu“ Hospodina. Jak tento Boží hlas působí? Může bořit, obracet cedry… ale především
vzbuzuje chválu věrných.
2. čtení Sk 10,34-38
Apoštol Petr se podivuhodným způsobem dostane do domu pohanského setníka Kornelia, který zatoužil
poznat víru. Když Petr slyší, jak Bůh jedná v srdcích těchto pohanů, plný radosti vypráví, jak to všechno
s Ježíšem začalo…
Evangelium Mt 3,13-17
Všichni evangelisté popisují scénu Ježíšova křtu. Jde tedy o zásadní skutečnost. Jan Křtitel ví, že
Kristus nepřijímá křest jako znamení obrácení či pokání. Ježíš touto událostí zahajuje své veřejné
vystoupení, kdy mu mandát dává sám Bůh Otec! Znamená to, že jednat bude nejen Ježíš, ale celá
Nejsvětější Trojice.
www.vira.cz

Zobrazeno 201×
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.