11.9.2022

„Přijímá hříšníky a jí s nimi!“


Říkám vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který se obrátí, než nad devětadevadesáti spravedlivými, kteří obrácení nepotřebují.            /Lk 15,7/

Jsem schopen se ve známém příběhu vidět jako onen žárlivý bratr? Nebudu „před nebeskou branou“ žárlit na ty, které Otec s láskou přijme?


1. čtení Ex 32,7-11.13-14
Bůh vyvedl Izraelity z egyptského otroctví (před rokem 1200 př. Kr.). Na poušti Sinaj došli k hoře, kde 
Mojžíš dostává smlouvu a Izrael se zaváže ji dodržovat. Ale sotva se Mojžíš vrátil na horu k Bohu, již 
Izrael odpadá od smlouvy. Přesto se Bůh jeví jako nesmírně milosrdný.
Žalm 51
Kající žalm reaguje na hřích Izraele z prvního čtení. Je prosbou o Boží milosrdenství.
2. čtení 1 Tim 1,12-17
Otevíráme na několik týdnů tzv. pastorální epištoly – dopisy. Timotej byl původem žid, spolupracovník 
svatého Pavla a jeho nástupce v roli biskupa v Efezu. V úvodu Pavel připomíná lidi, kteří se odchýlili od 
evangelia, a také, že Tóra je určena především pro korigování hříšníků. Na to navazuje náš text.
Evangelium Lk 15,1-32
Farizeové se pohoršují nad hříšníky přicházejícími za Ježíšem a on reaguje třemi podobenstvími. 
Popisují, jak Bůh jedná ve svém vztahu k nám. Třetí podobenství (v delší verzi textu) srovnává vnitřní 
smýšlení dvou synů. Starší byl dědicem, tedy spolumajitelem veškerého majetku! Klíčové jsou stejné 
otcovy odpovědi služebníkům a staršímu synovi (Lk 15,23-24.32).
www.vira.cz

 

 

Zobrazeno 141×
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.