4.8.2022

„Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“


Ježíš mu na to řekl: „Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. A já ti říkám: Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království: co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi.“
                                        (Mt 16,17-19)

Služba je Petrovi svěřena poté, co vyzná lásku a vzpomene si na svou omezenost, tak patrnou v nedávném trojím zapření. Výsledek naší služby záleží na naší pokoře a lásce…

1. čtení: Jer 31,31-34
Žalm: Žl 51
evangelium: Mt 16,13-23
www.vira.cz

Zobrazeno 276×
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.