21.6.2022

Nakloň, Hospodine, své ucho a slyš!


Proto tak praví Hospodin o asyrském králi: `Nevejde do tohoto města, nevstřelí tam ani šípem, nezaútočí naň štítem, ani ho neobklíčí náspem. Vrátí se cestou, kterou přišel, a nevejde do tohoto města – praví Hospodin. Ochráním toto město a vysvobodím ho kvůli sobě a kvůli svému služebníku Davidovi.' 
                                         (2 Král 19,32-34)

Vychloubání asyrského krále, který měl za sebou tolik vítězství, nám může být povědomé. Odpovědí na to je modlitba. Odpovědí na výsměch Bohu je porážka. Nejen Asyřanů…

1. čtení: 2 Král 19,9b-11.14-21.31-35a.36
Žalm: Žl 48
evangelium: Mt 7,6.12-14
www.vira.cz

Zobrazeno 159×
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.